Activiteiten in TerHarte

Inwoners van Westerlo, en dan vooral senioren en zorgbehoevenden, een duwtje in de rug geven en hen samenbrengen in de buurt, dat is de kerntaak van Lokaal Dienstencentrum TerHarte. Op die manier kunnen mensen ook langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.

Recreatie en crea

Heb je ontspanning nodig of zoek je gezelschap, een babbel en een leuke tijd? Op het programma van Lokaal Dienstencentrum TerHarte staan onder meer dans, sport, creatieve activiteiten, zang en muziek. Bij goed weer staan ook buitenactiviteiten zoals petanquen op het programma.

Blijven leren

Ook voor vorming kan je terecht bij het dienstencentrum. Zowel voor senioren als voor iedereen die graag wil leren. Zo zijn er regelmatig cursussen taal, computer, gezondheid. Content(d)ement is een maandelijks praatcafé over dementie.

Agenda

Een overzicht van de activiteiten in Lokaal Dienstencentrum TerHarte vind je in de agenda.

Meer info