Bejaardenwoningen

Een bejaardenwoning is een huisje voor senioren vanaf 60 jaar of mindervaliden die nog zelfstandig kunnen wonen. Meestal willen zij wat kleiner wonen.

De kandidaat-huurder moet minstens tien jaar in Westerlo gewoond hebben waarvan de laatste drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de inschrijving.
De jaarinkomsten van de kandidaat-huurder mogen op het moment van de toewijzing niet hoger zijn dan:

  • 19 219 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste
  • 20 820 euro voor een alleenstaande mindervaliden
  • 28 827 euro voor anderen, vermeerderd met 1 602 euro per persoon ten laste

Ook inkomsten uit eigendommen tellen mee voor de berekening van de jaarinkomsten.

Het OCMW verhuurt tien bejaardenwoningen in Zoerle-Parwijs en staat in voor de grotere onderhoudswerken aan de woningen en voor het onderhoud van de omliggende tuinen.

De huurprijs is afhankelijk van het inkomen. 

Meer info

Zie ook