Inkomensvervangende tegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkomingen zijn er voor andersvaliden van wie vastgesteld is dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon kan verdienen.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met het gezinsinkomen. De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming aanvraagt, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kan via het onthaal van de sociale dienst van het OCMW.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid organiseert elke vierde maandag van de maand, van 10 tot 12 uur een zitdag in de raadzaal van het OCMW.

Meer info

Zie ook