Integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap hebben soms extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Daar krijgen ze extra financiële hulp voor. Hoe moeilijker de persoon met een handicap het heeft om zichzelf te behelpen, hoe meer financiële hulp hij krijgt. De zelfredzaamheid wordt ingedeeld in vijf categorieën volgens een puntensysteem. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met het gezinsinkomen. De persoon die de integratie tegemoetkoming aanvraagt moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn.

Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kan via de sociale dienst van het OCMW.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid organiseert elke 4de woensdag van de maand, van 10 tot 12 uur een zitdag in het OCMW Westerlo. 

Meer info

  • Onthaal sociale dienst OCMW
    014 53 87 87
    info@ocmwwesterlo.be
  • Contactcenter Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
    0800 987 99

Zie ook