Lokaal Dienstencentrum TerHarte

De renovatie van Lokaal Dienstencentrum TerHarte is bijna voltooid!

Het Lokaal Dienstencentrum is een project van het OCMW en zet in op meerdere doelstellingen. In een notendop: het is een infopunt, het wil zorgen voor een warm en gezellig samenzijn en het wil met het met haar dienstverlening mogelijk maken dat mensen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen wonen. Inwoners van Westerlo, en dan vooral senioren en zorgbehoevenden, een duwtje in de rug geven en hen samenbrengen in de buurt, dat is de kern van het dienstencentrum!

Ook externe partners hebben een eigen stek in Lokaal Dienstencentrum TerHarte. Je vindt er CADO dagopvang voor bejaarden, peuterspeelpunt Fijn, ruilwinkel Mooi, Opvoedingsondersteuning, de Huisartsenwachtpost, Kind en Gezin en Kind en Preventie.

Lokaal Dienstencentrum TerHarte werkt vooral met vrijwilligers. Verder bestaat het team uit coördinator Geert Vanlommel, onthaalmedewerkers Fabienne Verhaegen, Marleen De Ryck en Jeannine Van Lommel, zorgcoördinator Lieve De Ceulaer en jurist Henri Van Roey.

Meer info

Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22 - 2260 Westerlo
014 53 87 87
dienstencentrum@ocmwwesterlo.be