Vermindering onroerende voorheffing

Als woningeigenaar krijg je automatisch een korting op de onroerende voorheffing als je twee of meer kinderen hebt waarvoor je kinderbijslag ontvangt of als je gezin een of meer gehandicapte personen telt. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt de korting al snel 100 euro per jaar.
Ook huurder krijgen de korting, maar dat loopt via de verhuurder. Die betaalt immers ook de onroerende voorheffing. De verhuurder verrekent de korting met de huurder. Je krijgt als huurder elk jaar een brief van de Vlaamse Belastingdienst met het bedrag van de vermindering. Zo ken je je korting.
De verhuurder krijgt de korting niet automatisch van de Vlaamse overheid. Je moet als huurder eerst het meldingsformulier voor huurders ingevuld opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. Eens je gegevens bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, wordt de korting jaarlijks automatisch toegekend aan de eigenaar-verhuurder. En als je verhuist, wordt de korting automatisch toegekend voor de nieuwe huurwoning.
Huur je een sociale woning dan moet je zelf niets doen. De sociale huisvestingsmaatschappijen vragen zelf jaarlijks de verminderingen voor hun huurders aan en verrekenen die dan vervolgens met de huurprijs.