Opname

De kandidaat-bewoner van het woonzorgcentrum moet minstens 65 jaar zijn en minstens 10 jaar gedomicilieerd zijn in de gemeente Westerlo, waarvan 3 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de opnameaanvraag.

Het wachtlijstbeheer werkt met een scoresysteem. De maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum doet een intakegesprek met de kandidaat-bewoner die een (dringende) opname wenst. De maatschappelijk werker betrekt eventueel de familie en andere hulpverleners bij dit gesprek en beoordeelt de lichamelijke, psychische en sociale situatie. Er wordt dus niet alleen rekening gehouden met de fysische zorgbehoevendheid van de oudere, maar ook met zijn psychisch welzijn.
Bovendien bekijkt de maatschappelijk werker of de kandidaat-bewoner kan rekenen op professionele hulp uit de thuiszorg of op de steun van mantelzorgers. Misschien zijn er nog andere (tijdelijke) oplossingen dan een opname in het woonzorgcentrum. Andere indicatoren die onderzocht worden zijn onder andere de huidige huisvesting en de financiële situatie van de kandidaat-bewoner. De scores op al deze verschillende aspecten bepalen voor welke kandidaat-bewoner de nood het hoogst is op het moment dat er een plaats vrijkomt in het woonzorgcentrum.

Meer info

Woonzorgcentrum Parel der Kempen
Verlorenkost 20 - 2260 Westerlo
woonzorgcentrum@westerlo.be
014 53 87 53

Zie ook