Parkeerkaart

Met de parkeerkaart kunnen personen met een handicap gebruik maken van een aantal voorbehouden plaatsen. Deze parkeerkaarten blijven levenslang geldig. Wie een tijdelijke erkenning voor zijn handicap heeft, krijgt een parkeerkaart voor de duurtijd van de handicap. Een aanvraag van een parkeerkaart kan via de sociale dienst van het OCMW. De aanvrager wordt uitgenodigd voor een medische controle.

Meer info

Zie ook