Pensioen

De hoogte van je pensioen hangt af van de bijdragen die je vroeger betaalde en van het aantal jaren dat je als werknemer of als zelfstandige gewerkt hebt. Ook de jaren dat je een uitkering kreeg, bijvoorbeeld een ziekte- of werkloosheidsvergoeding, tellen mee. Je kan je pensioen berekenen op www.kenuwpensioen.be.

De administratieve afhandeling van je pensioenaanvraag gebeurt automatisch bij de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) of bij de Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). Vervroegde aanvragen kunnen enkel gebeuren bij een beroepsloopbaan van 40 jaar.

Heb je tijdens je loopbaan te weinig pensioenrechten opgebouwd, dan heb je vanaf 65 jaar mogelijk recht op een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Het recht op de tegemoetkoming hangt ook af van je nationaliteit, je verblijf, je inkomsten, onroerende en roerende goederen,... Voor samenwonenden is het basisbedrag 674,46 euro per persoon. Voor een alleenstaande is het basisbedrag 1 011,70 euro.

Meer info