Rechtshulp

Juridische informatie en advies

Voor gratis juridische informatie en advies kan je op maandag van 18 tot 20 uur terecht op de zitdag van de jurist van de Commissie voor Juridische Bijstand in het gemeentehuis en op onderstaande dagen bij de dienst rechtshulp in het Sociaal Administratief Centrum in de Verlorenkost 22/1. Ze kunnen je helpen bij moeilijkheden of te verwachten moeilijkheden over

 • huwelijks- of gezinssituatie
  voorlopige maatregelen, feitelijke scheiding, samenwonen, minderjarige kinderen, afstamming, voogdij, adoptie,...
 • echtscheiding
  onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, bezoekrecht,...
 • huur- of pachtovereenkomst
  huurprijsverhoging, waarborg, opzeg,...
 • erfrecht
  erfopvolging, testament, schenking, vereffening, verdeling eigendom of erfdienstbaarheden
 • arbeidsrecht, strafrecht, bestaansminimum en OCMW-dienstverlening

Rechtshulp

Heb je ook hulp nodig bij het opstellen van een brief of een akte? Dan ga je het best naar de dienst rechtshulp in het Sociaal Administratief Centrum. De juriste kan je helpen bij het onderzoek en de behandeling van je dossier, maar kan niet voor je optreden voor de rechtbank. Op dat moment word je doorverwezen naar een advocaat. De juriste kan eventueel bemiddelen via telefoon of brief of doorverwijzen en begeleiden naar instellingen of personen zoals de sociale dienst, een notaris, een pro-Deoadvocaat of de vakbond.

Pro-Deoadvocaat

Kan je geen advocaat betalen, dan kan je een beroep doen op (gedeeltelijk) kosteloze bijstand van een pro-Deoadvocaat. De dienst rechtshulp helpt je bij de aanvraag van een pro-Deoadvocaat.

Prijs

Gratis

Wanneer?

 • Zitdag Commissie voor Juridische Bijstand
  gemeentehuis Boerenkrijglaan 61 Westerlo
  elke maandag van 18 tot 20 uur
 • Dienst rechtshulp
  Sociaal Administratief Centrum Verlorenkost 22/1 Westerlo
  0492 14 14 88 en anneleen.barbier@westerlo.be
  elke eerste, derde en vijfde maandag van de maand van 18 tot 20 uur (vrije consultatie)
  elke dinsdag van 9 tot 12 uur (vrije consultatie)
  elke woensdag van 9 tot 12 uur (vrije consultatie)

De juriste van de dienst rechthulp van het OCMW heeft ook zitdagen in

 • OCMW Herselt
  Kerkstraat 1A Herselt
  elke donderdag van 9 tot 12 uur (vrije consultatie)
  elke eerste, derde en vijfde donderdag van de maand van 14 tot 16 uur (na afspraak)

 • OCMW Hulshout
  Grote Baan 264 Hulshout
  elke tweede en vierde maandag van de maand van 18 tot 20 uur (vrije consultatie)
  elke vrijdag van 9 tot 12 uur (vrije consultatie)

 • OCMW Laakdal Sociaal Huis
  Markt 19 Laakdal
  elke maandag van 9 tot 12 uur (na afspraak)
  elke tweede en vierde donderdag van de maand van 14 tot 16 uur (na afspraak)

 • OCMW Meerhout
  Gasthuisstraat 27 Meerhout
  elke woensdag van 13 tot 16 uur (na afspraak)