Schuldhulpverlening

De maatschappelijk werkers van het OCMW helpen mensen met financiële problemen die moeilijkheden hebben met het beheren van hun budget.

  • Budgetbegeleiding
    Bij budgetbegeleiding geeft de maatschappelijk werker enkel advies, maar je moet de betalingen nog wel zelf doen.
  • Budgetbeheer
    Bij budgetbeheer beheert de maatschappelijk werker tijdelijk je inkomen. Je inkomen wordt aan het OCMW gestort en de maatschappelijk werker zorgt dat je rekeningen tijdig betaald worden. Uiteraard gebeurt dit op vrijwillige basis.
  • Collectieve schuldenregeling
    Een collectieve schuldenregeling bestaat voor mensen met schulden die je niet binnen een periode van ongeveer vijf jaar kan terugbetalen. De arbeidsrechter stelt een schuldbemiddelaar aan om je belangen en die van de schuldeisers te verzoenen. Het voordeel van een collectieve schuldenregeling is dat er geen beslag en geen loonsoverdracht meer mogelijk zijn. Ook de intresten worden bevroren. Daar staat tegenover dat al je inkomsten niet meer bij jou, maar bij de schuldbemiddelaar terecht komen. Je krijgt wel een leefgeld uitbetaald.

Meer info

Begeleiding sociale dienst OCMW
014 53 87 87 
info@ocmwwesterlo.be

Zie ook