Sociale dienst

De maatschappelijk werkers van het onthaal van de sociale dienst geven je informatie over je rechten, wijzen je de weg in het doolhof van premies en helpen je bij het aanvragen van je pensioen, tegemoetkomingen en andere toelagen. Je vertelt je verhaal. Zijn er nog andere achterliggende problemen? Dan zorgen zij voor een meer intensieve opvolging bij hun collega's van de dienst begeleiding.

Meer info

Zie ook