Tewerkstelling

Van inactiviteit of een OCMW-uitkering naar het arbeidscircuit is voor sommige mensen een (te) grote stap. De trajectbegeleider begeleidt je dan in je zoektocht naar een passende tewerkstelling, opleiding of werkervaring zoals een vast contract, interimwerk, vrijwilligerswerk, arbeidszorg een taalopleiding, technische opleiding, oriënterende opleiding, attitudetraining, stage, artikel 60 of artikel 60 privé. Er kan ook gewerkt worden om persoonlijke obstakels zoals mobiliteit, kinderopvang, verslaving of psychische problematiek samen weg te werken.

De cliënten worden hoofdzakelijk doorverwezen door de sociale dienst van het OCMW. 

Meer info