Toelage verzorging gehandicapt kind

De gemeente steunt ouders die hun gehandicapt kind thuis opvoeden en verzorgen met een toelage. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet je kind minstens 66 % gehandicapt zijn en niet ouder zijn dan 25 jaar. Er is geen inkomensgrens.

De tegemoetkoming bedraagt 300 euro per jaar wanneer het kind thuis woont en 125 euro per jaar voor kinderen die naar een internaat gaan.

De jaarlijkse toelage kan je aanvragen bij het onthaal van de sociale dienst van het OCMW tot 1 november. Breng een attest van het kinderbijslagfonds mee waarmee je aantoont dat je kind recht heeft op een verhoogde kinderbijslag. 

Meer info