Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wie ouder is dan 65 jaar heeft vaak extra kosten om zichzelf te kunnen helpen met bijvoorbeeld eten maken, vervoer en onderhoud van de woning. 65-plussers kunnen een extra tussenkomst krijgen wegens vermindering van de zelfredzaamheid. Bij de berekening van het het zorgbudget wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen. Je kan het zorgbudget aanvragen bij het onthaal van de sociale dienst van het OCMW.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid organiseert elke vierde woensdag van de maand van 10 tot 12 uur een zitdag in het OCMW Westerlo. 

Meer info

Zie ook