Zorgcoördinator


Zorgcoördinatie heeft als doel een hulpaanbod tot stand te brengen dat nauwkeurig aansluit op de behoefte aan hulp en zorg van de ouderen. Als je afhankelijk wordt van de hulp en zorg van anderen rijzen er vele vragen: hoe krijg ik (meer) thuiszorg, hoe los ik mijn eenzaamheid op, ik wil mijn kinderen niet te veel belasten,....

Als je een antwoord wil op deze vragen, kan je terecht bij de zorgcoördinator, een vertrouwenspersoon die informatie en advies geeft over het zorgaanbod, iemand die samen met jou of je familie onderzoekt wat de vragen en behoeften zijn en bekijkt van welke hulpverlening je gebruik wil maken. De zorgcoördinator zorgt ook voor een afgestemde overgang van thuiszorg naar residentiële zorg.

Meer info

zorgcoördinator Lieve De Ceulaer
Lokaal Dienstencentrum TerHarte
014 53 95 48
lieve.de.ceulaer@ocmwwesterlo.be

Zie ook

Bijlages: