Alle info over coronamaatregelen in Westerlo

 • 4 juni 2021

Laatste update op maandag 14 juni

Kort

 • Ouder dan 40 en nog geen uitnodiging gekregen?
  Neem contact op met de helpdesk van het vaccinatiecentrum op 014 56 79 90 (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur).
 • Wie wordt er deze week en volgende week gevaccineerd in De Zoerla?
  inwoners van Herselt, Hulshout en Westerlo
  week van 14 juni: 5055 vaccinaties (35 tot 44 jaar)
  week van 21 juni: 4215 vaccinaties (27 tot 34 jaar
 • Wie is al gevaccineerd?
  Minstens 1 keer gevaccineerd: 13 777 Westerlonaren (54 %)
  Volledig gevaccineerd: 7 281 Westerlonaren (28 %)
 • De vaccinatiekalender van De Zoerla, meer cijfers over het aantal besmettingen en over het aantal mensen dat in Westerlo gevaccineerd is vind je op de webpagina coronacijfers.
 • Nog geen uitnodiging gekregen voor vaccinatie?
  Meld je aan voor de reservelijst QVAX van vaccinatiecentra De Zoerla.
 • De huidige coronamaatregelen zijn geldig tot 30 juni 2021.
  Het COVID-19-Testcentrum voor inwoners van Westerlo bevindt zich op domein Teunenberg tussen Oevel en Olen-Centrum. Je kan er terecht na afspraak via je huisarts.

Vrij en veilig reizen tijdens de zomer
Be Alert Overlegcomité van vrijdag 4 juni

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. 
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

Terugkeer als inwoner van ons land na verblijf in buitenland

 • uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • uit rode zone:
  Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • uit zone met heel hoog risico (variants of concern)
  Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Aankomst in België als niet-inwoner van ons land

 • uit groene of oranje zone: geen verplichting tot test of quarantaine.
 • uit rode zone:
  Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine. De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • aankomst van buiten de Europese Unie:
  Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (variants of concern):
  Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets. Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8 uur ’s ochtends naar 5 uur ’s ochtends. Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens. Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse. Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor vrijdag 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-vrij-en-veilig-reizen-tijdens-de-zomer

 

 

 

Maatregelen eerste fase zomerplan vastgelegd in ontwerp van ministerieel besluit
dinsdag 25 mei 2021

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legt het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021.

Op het Overlegcomité van 11 mei 2021 is, in samenspraak met de experten, een eerste pakket met belangrijke versoepelingen vastgelegd. De beslissingen zijn vertaald in een ontwerp van ministerieel besluit, waarbij is gestreefd naar maximale consistentie en duidelijkheid. “We trachtten een eenduidig en helder systeem uit te werken, waarbij veel activiteiten in groepen van vier en vijftig zullen kunnen plaatsvinden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. "Deze opstap naar de zomer is een belangrijke mijlpaal voor de betrokken sectoren, en voor iedereen die uitkijkt naar meer sociale contacten. Met de versoepelingen bewaken we het evenwicht tussen waakzaamheid en vrijheid”, licht minister Verlinden de versoepelingen toe. Alle maatregelen gelden momenteel tot en met 30 juni 2021. Op 4 juni 2021 zal het Overlegcomité de epidemiologische toestand opnieuw evalueren.

Omdat de inwerkingtreding van het gewijzigde ministerieel besluit pas is voorzien op 9 juni 2021, legt minister Verlinden het ontwerp van ministerieel besluit nog voor advies voor aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. De publicatie van het ministerieel besluit zal gebeuren nadat het advies van de Raad van State is ontvangen. Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen opgenomen in het ontwerp van ministerieel besluit, onder voorbehoud van eventuele wijziging op basis van het advies van de afdeling Wetgeving.

Samenscholingen

 • Overdag (tussen 5 uur ’s morgens en 0 uur) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden, behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen.
 • ’s Nachts (tussen 0 uur en 5 uur ’s morgens) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden. Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte daarvan, steeds samen verplaatsen.
 • In de private ruimte zijn samenscholingen toegelaten tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen. Door de beperking inzake het ontvangen van gasten thuis of in een toeristische logies (zie verder) zullen er niet meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) thuis binnen kunnen worden ontvangen.
 • Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, scoutsactiviteit) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen groepen gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd. Met de andere aanwezige groepen van maximum vier personen moet dit wel.

Horeca, recepties en banketten

Indoor horeca wordt toegelaten tot 22 uur. Outdoor horeca wordt toegelaten tot 23.30 uur. Bovenop de reeds geldende regels voor de horeca dienen voortaan ook de volgende bijkomende of aangepaste regels te worden nageleefd:

 • binnen is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht
 • een maximum van vier personen per tafel is toegestaan (exclusief kinderen tot en met 12 jaar)
 • de personeelsleden dragen een CE-gemarkeerd chirurgisch mondmasker

Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30 uur.

Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22 en 5 uur wordt opgeheven.

Bij een receptie of banket in het kader van een professioneel uitgeoefende horeca-activiteit is een maximum van 50 klanten toegestaan, tenzij het een open terras betreft. De regels van de horeca dienen te worden nageleefd. Recepties en banketten mogen ook thuis worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen, op voorwaarde dat deze buiten doorgaan en uiterlijk om 23.30 uur eindigen. In dit laatste geval wordt de naleving van de regels van de horeca uiterst sterk aanbevolen.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75 % van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen tot en met 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen tot en met 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 5 en 23.30 uur.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft
 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen
 • de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting

Erediensten en ceremonies

Een maximum van 100 personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn (onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw):

 • de burgerlijke huwelijken;
 • de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging
 • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening

Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.

Een maximum van 200 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:

 • het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie
 • de burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd
 • de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CIRM/CERM, kan de capaciteit binnen worden uitgebreid tot maximum 75 % van de CIRM, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen tot en met 12 jaar). Buiten kan de capaciteit tot maximum 400 personen (inclusief kinderen tot en met 12 jaar) worden uitgebreid na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CERM.

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bv. scoutsactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft
 • de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon
 • deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.

Niet-professionele sportieve wedstrijden van gevechtsporten blijven verboden.

In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.

Markten en kermissen

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten. Een aantal bijkomende regels worden van toepassing:

 • bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft
 • de markt- en kermiskramers kunnen voortaan voeding of dranken aanbieden, mits naleving van de regels voor de horeca

Daarnaast geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan markten en kermissen.

Winkelen en dienstverlening

Winkelen kan per twee (exclusief kinderen tot en met 12 jaar). Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden of voor zover het personen betreft die nood hebben aan begeleiding.

Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening.

Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23.30 uur.

Tot slot geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

Ontvangen van gasten binnen in huis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen.

Social distancing

De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Voor de activiteiten die voortaan mogelijk zijn voor gezelschappen bestaande uit vier personen en bij het ontvangen van gasten, dienen de regels van social distancing niet langer te worden gevolgd. De regels van social distancing dienen wel te worden gerespecteerd ten aanzien van andere aanwezige gezelschappen.

Betogingen

Een maximum van 100 deelnemers mag zowel statische als dynamische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van de CERM.

Deelnemers worden toegelaten in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.

Telethuiswerk

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen op vrijwillige basis voor de personen werkzaam in de onderneming voor wie telethuiswerk verplicht is. Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20 % van de personen tegelijk op de arbeidsplaats aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s met minder dan tien personen werkzaam in de onderneming, waarbij maximum 5 personen tegelijk aanwezig mag zijn.

Reizen vanuit gebieden met zorgwekkende varianten

Voor reizigers die op enig moment tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt er voortaan slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen en te ondertekenen en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat. Het grootste verschil is dat deze verplichtingen nu ook gelden wanneer de reizigers geen gebruik hebben gemaakt van een vervoerder en wanneer het verblijf in België of het voorafgaand verblijf in buitenland korter was dan 48 uur.

 

BE-Alert Zomerplan: in vier stappen naar normaler leven
dinsdag 11 mei 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk. Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

zomerplan stap 1
 • Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)
 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20 % van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.
 • De horeca heropent binnen tussen 8 en 22 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22 naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
  Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.
 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.
 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams mogen opnieuw openen.
 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.
 • Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.
 • Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

zomerplan stap 2
 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.
 • Geen beperkingen meer bij het winkelen.
 • Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
  Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.
 • Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

zomerplan stap 3
 • Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  Buiten: tot 5.000 personen.  Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.
 • Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.
 • Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 4. Vanaf 1 september 2021

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

zomerplan stap 4
 • Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  Binnen: nog te bepalen.
  Buiten: nog te bepalen.
 • Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.
 • Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.
 • Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Belang van ventilatie en vaccinatie

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren. Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven. Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens. 

Tot slot: laat u vaccineren. Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30