Alle info over coronamaatregelen in Westerlo

 • 18 juni 2021

Laatste update op woensdag 28 juli 2021

Kort

 • Coronacertificaat nodig om te reizen?
  Download je coronacertificaten met de officiële CovidSafe-app via www.covidsafe.be, de App store of Google Play.
  Telefonisch kan je je certificaten aanvragen op 078 78 78 50, van 9 tot 19 uur van maandag tot vrijdag. Je krijgt het dan via de post.
 • Coronatest nodig?
  Reserveer je test op https://testcovid.doclr.be.
  Meer info op de webpagina corona en op reis.
 • Activatiecode nodig voor coronatest (PCR-test)?
  Zie www.mijngezondheid.be, helemaal onderaan die webpagina, onder COVID 19 - Persoonsgegevens
   
 • Vaccinaties voor 12- tot 17-jarigen
  Net zoals alle 18-plussers, hebben alle 12- tot 17-jarigen uit Herselt, Hulshout en Westerlo een uitnodiging gekregen. De laatste uitnodigingen voor de 12-jarigen zijn op 22 juli de deur uit gegaan.
  De vaccinaties gebeuren in augustus met het Pfizer-vaccin. Dat is het enige vaccin dat op dit moment goedgekeurd is voor minderjarigen.

  De uitnodigingen zijn per post opgestuurd naar het domicilieadres. 12- tot 15-jarigen hebben (in tegenstelling tot 16-plussers) de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven toestemming door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke ondertekende toestemming mee te geven. Wie niet kan ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, krijgt eind augustus of in september een nieuwe kans.

  Het risico voor 12- tot 15-jarigen om zwaar ziek te worden van een COVID-19-besmetting is heel klein. De vaccinaties dragen wel bij tot het bereiken van de groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus kan circuleren in deze groep en hoe kleiner het risico dat ze andere personen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor COVID-19. Zeker met de toename van het aantal besmettingen door de delta-variant en eventueel met nieuwere en agressievere varianten, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, en dus ook jongeren, gevaccineerd zijn.

  In ideale omstandigheden beslissen kinderen en ouders samen over de vaccinatie. Kom je er niet uit? Mogelijk kan je voor een luisterend oor terecht bij organisaties zoals Awel (www.awel.be).
   
 • Vragen over je vaccinatie of over je vaccinatiedatum?
  Neem contact op met de helpdesk van het vaccinatiecentrum op 014 56 79 90,
  van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur
   
 • 12+ en je wil in aanmerking komen voor een snellere last-minute vaccinatie?
  Meld je aan op de reservelijst QVAX van vaccinatiecentra De Zoerla.
 • Wie vaccineren we deze week en volgende week in De Zoerla?
  inwoners van Herselt, Hulshout en Westerlo
  week van 26 juli: meer dan 2 863 vaccinaties
  week van 2 augustus: meer dan 2 562 vaccinaties
   
 • Wie is al gevaccineerd?
  Minstens 1 keer gevaccineerd: 20 236 Westerlonaren (80 %)
  Volledig gevaccineerd: 16 162 Westerlonaren (64 %)

  De vaccinatiekalender van De Zoerla, meer cijfers over het aantal besmettingen en over het aantal mensen dat in Westerlo gevaccineerd is vind je op de webpagina coronacijfers.
   
 • Coronamaatregelen
  De huidige coronamaatregelen zijn geldig tot 30 september 2021. Het Overlegcomité van de federale overheid en de deelstaten kwam samen op maandag 19 juli. De aangepaste maatregelen zijn nog niet omgezet in een ministerieel besluit.
   
 • Ziek of symptomen?
  Je kan terecht in het COVID-19-Testcentrum op domein Teunenberg tussen Oevel en Olen-Centrum na afspraak via je huisarts.

Overlegcomité scherpt reiscontroles aan 
Persbericht van 19 juli 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité verwelkomt de vooruitgang op het vlak van de vaccinaties, maar blijft waakzaam. Eind augustus zullen wellicht meer dan negen op tien van de kwetsbare personen volledig gevaccineerd zijn en meer dan acht op tien van de volwassen bevolking. Dankzij de goed lopende vaccinatiecampagne leidt een besmetting steeds minder tot een ziekenhuisopname. Toch moet de viruscirculatie worden tegengegaan om het risico op nieuwe varianten te beperken.

Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan omdat de besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is.

1.    Het belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie

Het Overlegcomité bevestigt het belang van het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes. Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker verplicht in volgende omstandigheden:

 • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van sociale afstand te garanderen volgens de principes die in het ministerieel besluit vastgesteld zijn;
 • de winkels en de winkelcentra;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • de conferentiezalen;
 • de auditoria;
 • de gebouwen van de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid;
 • het openbaar vervoer en de stations;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • tijdens betogingen.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker enkel worden afgezet zolang de persoon blijft zitten.

2.    Reizen

 • De geldende reisregels blijven van kracht.
 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt. 
 • Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.
 • Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.
 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

3.    Evenementen

Het Covid Safe Ticket kan worden ingezet voor evenementen met 1.500 personen of meer en is beschikbaar voor mensen die volledig beschermd zijn via vaccinatie (volledige vaccinatie plus twee weken), over een herstelcertificaat of een recente, negatieve test beschikken.

Het Covid Safe Ticket zal vanaf 13 augustus enkel gelden voor buitenevenementen vanaf 1.500 personen. Vanaf 1 september komen ook binnenevenementen in aanmerking.
Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels rond mondmasker, afstand en CIRM/CERM-beperkingen weg. Wel moet er een plan inzake crowd-management bestaan, dienen sanitaire voorzorgsmaatregelen gevolgd te worden en adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) voorzien zijn.

4.    Vaccinatiegraad bij zorgverleners

Het Overlegcomité bevestigt de voorstellen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en nodigt de ministers van Volksgezondheid uit om:

 • het zicht op de vaccinatiecijfers te actualiseren en te vervolledigen;
 • het overleg met de beroepsgroepen te versterken om de zorgverleners verder te sensibiliseren;
 • de zorgverstrekkers die zich nog niet hebben laten vaccineren de kans te geven zich opnieuw aan te bieden;
 • de nodige initiatieven te nemen om, in samenspraak met de zorginstellingen en de arbeidsgeneeskundige diensten tot een publieke rapportering te komen van de vaccinatiegraden per instelling binnen de snelst mogelijke termijn.

Publicatie ministerieel besluit voor tweede fase zomerplan
Persbericht van 24 juni 2021

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen voor de tweede fase van het zomerplan is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op enkele uitzonderingen na treden de maatregelen in werking op 27 juni 2021. Tijdens het Overlegcomité van 18 juni 2021 werd beslist om de tweede fase van het zomerplan te activeren. De beslissingen werden vertaald in een ministerieel besluit. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 30 september 2021. De epidemiologische situatie wordt echter permanent en nauwgezet opgevolgd. Het is dan ook niet uitgesloten dat de maatregelen verder zullen worden aangepast in de komende periode. Een volgend Overlegcomité daartoe is alvast gepland op 16 juli 2021.

Aangezien werd beslist tijdens het Overlegcomité van 18 juni 2021 om de maatregelen van de tweede fase van het zomerplan te laten ingaan op 27 juni 2021 en de sectoren zich daarop moeten kunnen voorbereiden, was er onvoldoende tijd om het ministerieel besluit voor advies voor te leggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Horeca

 • Horeca wordt toegelaten van 5 tot 1 uur, net als het aanbieden van afhaalmaaltijden en leveringen aan huis. Een maximum van acht personen per tafel is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Tafels buiten mogen zo geplaatst worden dat minder dan 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, indien ze afgescheiden worden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Cafésporten en kansspelen in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten, mits de spelers hun mondmasker dragen.
 • Het aantal klanten voor indoor banketten en recepties wordt niet langer beperkt.

Activiteiten in georganiseerd verband

 • Eén of meerdere groepen van maximum 100 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 200 personen vanaf 30 juli 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Erediensten en ceremonies

 • Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, en het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of aan een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening zijn binnen toegelaten met maximum 200 personen en buiten met 400, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld. Het aantal van 400 personen geldt ook voor een bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.
 • Grotere aantallen zijn mogelijk na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met toepassing van de CIRM/CERM.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen kunnen plaatsvinden tussen 5 en 1 uur.
 • Een zittend publiek van maximum 2.000 personen tot en met 29 juli 2021 en een publiek van maximum 3.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld, voor zover de activiteit binnen worden georganiseerd en mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.
 • Een publiek van maximum 2.500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld, voor zover de activiteit buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.
 • De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet verplicht indien het publiek minder dan 100 personen (binnen) of 200 personen (buiten) bedraagt.
 • Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd, met uitzondering van het maximum geluidsniveau van 80 decibels indoor. Take away is toegelaten. 
 • Compartimentering van het publiek aanwezig in de sportinfrastructuur tijdens sportieve wedstrijden, voor zover deze buiten worden georganiseerd, is toegelaten op voorwaarde dat geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de sportieve wedstrijd. Hiertoe wordt per compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- of rommelmarkten, kermissen

 • Wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis meer dan 5.000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt, wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen tot en van de markt of de kermis.

Groepjes van acht in het kader van activiteiten

 • Voor alle hiervoor genoemde activiteiten geldt dat tijdens deze activiteiten groepen kunnen worden gevormd van maximum acht personen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld waarbij geen social distancing moet worden gerespecteerd. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegelaten voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. De regels van social distancing zijn niet van toepassing op personen die onderling behoren tot eenzelfde groep van acht personen.
 • Het samenscholingsverbod ’s nachts en overdag vervalt.

Ontvangen van gasten binnen of in een klein toeristisch logies

 • Een huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd binnen in huis of in een klein toeristisch logies (= een vakantiewoning voor maximaal vijftien personen) ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld.

Werk

 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft sterk aanbevolen.
 • Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn opnieuw toegelaten.

Winkelen

 • Er gelden geen beperkingen meer op het aantal mensen met wie samen mag worden gewinkeld.
 • Nachtwinkels mogen openen tussen 5 en 1 uur.

Massa-evenementen

 • Vanaf 13 augustus 2021 mag een publiek van minimum 5.000 personen per dag en maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, massa-evenementen bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en mits het naleven van de andere voorwaarden die worden voorzien in dit verband en overeenkomstig de modaliteiten van het toepasselijke samenwerkingsakkoord dat nog dient te worden goedgekeurd.
 • Tijdens een massa-evenement kan gebruik worden gemaakt van een tent, op voorwaarde dat ten minste twee zijden daarvan volledig open en vrij zijn. Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en deze dient in het midden van de tent op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden.
 • De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

Betogingen

 • Mits het naleven van de mondmaskerplicht en de regels van social distancing gelden geen beperkingen meer voor het aantal deelnemers aan betogingen.

Reizen

 • De landen waarvoor een inreisverbod geldt vanwege zorgwekkende varianten worden voortaan als zones met heel hoog risico aangemerkt op de website info-coronavirus.be. Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen veertien dagen op het grondgebied van deze landen bevonden om naar België te reizen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, met uitzondering van een zeer beperkt aantal toegelaten essentiële reizen.
 • Niet-essentiële reizen vanuit rode derde landen naar België zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verboden voor derdelanders die een volledige vaccinatie kunnen aantonen door middel van een erkend vaccinatiecertificaat. Een volledige vaccinatie is een vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd werd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste 2 weken. Als vaccinatiecertificaat geldt een digitaal EU COVID vaccinatiecertificaat of een vaccinatiecertificaat vanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.
 • Niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen en een digitaal EU COVID certificaat kunnen voorleggen, zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verplicht om te beschikken over een negatief testresultaat van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd afgenomen.

En daarna
vanaf 30 juli 2021

zomerplan stap 3

En daarna
vanaf 1 september 2021

zomerplan stap 4

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30