Alle info over coronamaatregelen in Westerlo

 • 14 april 2021

Laatste update op donderdag 15 april

Hoeveel mensen in Westerlo zijn besmet met corona en hoeveel zijn er al gevaccineerd? Welke maatregelen neemt de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Wat moet je doen als je ziek bent, getest moet worden of in quarantaine moet? Wanneer krijg je je vaccin?

Alle info voor Westerlo vind je in het menuonderdeel Corona op deze website en kort hieronder.

Kort

 • Meer dan 5000 Westerlonaren zijn een eerste keer gevaccineerd!
  De vaccinatiekalender van De Zoerla, cijfers over het aantal besmettingen en het aantal mensen dat in Westerlo gevaccineerd is vind je op de webpagina coronacijfers.
 • De helpdesk van het vaccinatiecentrum is bereikbaar op 014 56 79 90 van 8 tot 20 uur, van maandag tot vrijdag. Op bepaalde uren en dagen zijn er mogelijk wachttijden, vooral in de voormiddag en op maandag.
 • Je kan je aanmelden voor de reservelijst QVAX van vaccinatiecentra De Zoerla. Meer info...
 • Meer info over de zelftest...
 • Het COVID-19-Testcentrum voor inwoners van Westerlo bevindt zich op domein Teunenberg tussen Oevel en Olen-Centrum. Je kan er terecht na afspraak via je huisarts.

Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze
BE-Alert van woensdag 14 april

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

1. Heropening scholen

Na het einde van de paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de paaspauze. Dit wil zeggen: 

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor leren en werken: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. 

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. 

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.  

4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket 

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. 

Activiteiten in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:  

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken 
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

5. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren  Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren. 

Meer info op: www.crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-over-ein...
 

Ministerieel besluit ter uitvoering van de beslissingen van het overlegcomité gepubliceerd
vrijdag 26 maart 2021

Het ministerieel besluit met de gewijzigde en aanvullende maatregelen, zoals beslist door het overlegcomité van 24 maart 2021, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking om middernacht. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 25 april 2021.

De volgende maatregelen zijn opgenomen in het ministerieel besluit:

 • Samenscholingen van meer dan 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, zijn niet toegelaten.
 • Niet-essentiële winkels en dienstverlening kunnen hun activiteiten verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, leveren of via een systeem op afspraak, mits naleving van een aantal voorwaarden.
 • De niet-medische contactberoepen dienen te sluiten.
 • Telethuiswerk blijft verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit. De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld, het totaal aantal werknemers en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.
 • Maximaal 50 deelnemers mogen deelnemen aan statische betogingen die plaatsvinden op de openbare weg.
 • Van 3 tot en met 18 april en op 24 en 25 april 2021 wordt de capaciteit in de treinen beperkt zodat de preventiemaatregelen worden nageleefd.

Deze maatregelen zijn, net als alle andere maatregelen, van toepassing tot en met 25 april 2021, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen naar en vanuit het buitenland. Dat laatste geldt tot en met 18 april 2021. Het verbod op niet-essentiële reizen uit derde landen blijft ook na 18 april 2021 van kracht.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten