Retributie op activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen 2020-2025

Beschrijving

Westerlo organiseert heel wat activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen. De tarieven voor het gebruik van sportanimatie, culturele workshops, uitstappen, lessenreeksen, speelpleinwerking, gezinsuitstappen en activiteiten voor kinderen en jongeren zijn vastgelegd in dit retributiereglement. Het retributiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en gepubliceerd op deze website op 22 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 2025 wordt een retributie geheven op de door de gemeente ingerichte sportanimatie, culturele workshops en lessenreeksen, speelpleinwerking, gezinsuitstappen en activiteiten voor kinderen en jongeren.

Artikel 2

De retributie voor sportanimatie wordt vastgesteld als volgt

 • Lessen die doorgaan in het zwembad De Beeltjens: 4,50 euro per uur
 • Lessen die doorgaan in Sportpark De Beeltjens: 3,50 euro per uur
 • Meerdaagse kampen voor kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren: 11 euro per dag of 6 euro per halve dag
 • Ponykampen: 15 euro per halve dag

Artikel 3

De retributie voor culturele workshops, uitstappen en lessenreeksen wordt vastgesteld als volgt

 • Workshops die tot 2 uur duren: 10 euro
 • Workshops die langer dan 2 uur duren: 15 euro
 • Lessenreeksen: 5 euro per uur
 • Activiteiten voor kinderen tot 16 jaar: 5 euro per halve dag
 • Westerlo op stap: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen tussen 4 en 12 jaar en gratis voor kinderen tot en met 3 jaar

Artikel 4

De retributie voor speelpleinwerking, gezinsuitstappen en activiteiten voor kinderen en jongeren wordt vastgelegd als volgt

 • Speelpleinwerking: 2,50 euro voor een halve dag (van 9 tot 12 of van 13 tot 16 uur) of 4,50 euro voor een hele dag (van 9 tot 16 uur)
 • Gezinsuitstappen: 20 euro voor volwassenen, 15 euro voor kinderen van 6 jaar of ouder, 10 euro voor kinderen jonger dan 6 jaar en gratis voor baby’s tot 1 jaar. 5 euro per zitplaats in de bus als er busvervoer wordt ingelegd
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren: 8 euro voor een halve of 15 euro voor een hele dag

Artikel 5

De retributie is verschuldigd door de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind of door de persoon die aan de activiteiten deelneemt.  Na onderzoek door het OCMW of indien de geldende afsprakennota vrijetijdsparticipatie het toelaat, kan aan bepaalde personen een gunstiger tarief toegekend worden.

Artikel 6

De verschuldigde bedragen dienen voorafgaandelijk betaald via overschrijving.

Artikel 7

De terugbetaling van de retributie gebeurt enkel wanneer de deelnemer omwille van medische redenen niet kan deelnemen aan de activiteiten. Er dient steeds een doktersattest te worden voorgelegd. Er wordt alleen terugbetaald via overschrijving. Het terug te betalen bedrag wordt berekend op basis van het aantal gemiste dagen of lessen.  Bij lessenreeksen geldt dit enkel voor langdurige afwezigheid (minimum 3 sessies na elkaar).

Contact

Jeugddienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 07
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak