Retributie op afmaaien sportterreinen 2021

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad  op 16 november 2020 en gepubliceerd op deze website op 21 december 2020.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2021, wordt een retributie geheven op het afmaaien door de gemeentediensten van sportterreinen op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

  • 6 euro per terrein en per maaibeurt als de oppervlakte van het af te maaien terrein niet meer dan 1500 vierkante meter bedraagt
  • 12 euro per terrein en per maaibeurt als de oppervlakte van het af te maaien terrein meer dan 1500 vierkante meter bedraagt

De natuurlijke of rechtspersonen, die zulks verlangen, kunnen in eenmaal en bij voorbaat deze retributie voor het ganse maaiseizoen kwijten in de volgende verhouding:

  • 124 euro per terrein als de oppervlakte van het af te maaien terrein niet meer dan 1500 vierkante meter bedraagt
  • 248 euro per terrein als de oppervlakte van het af te maaien terrein meer dan 1500 vierkante meter bedraagt

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die een aanvraag daartoe doet bij het gemeentebestuur. 

Artikel 4

De retributie dient voor het ganse maaiseizoen voor aanvang betaald te zijn. Indien de retributie forfaitair werd betaald, zal het gemeentebestuur eenmaal per week het terrein, waarvoor de retributie betaald is, afmaaien.

Bij maaien op afroep wordt de aanvraag ten laatste 3 werkdagen op voorhand gedaan. De retributie zal dan op jaarbasis worden doorgerekend op het einde van het maaiseizoen.

Artikel 5

In geval van openstaande rekeningen, kunnen er geen diensten meer geleverd worden door de gemeente.

Meldpunt Westerlo
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 40
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30