Retributie op afmaaien sportterreinen 2022-2025

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 december 2021 en gepubliceerd op deze webpagina op 15 december 2021.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie geheven op het afmaaien door de gemeentediensten van sportterreinen op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

  • 6 euro per terrein en per maaibeurt als de oppervlakte van het af te maaien terrein niet meer dan 1500 vierkante meter bedraagt
  • 12 euro per terrein en per maaibeurt als de oppervlakte van het af te maaien terrein meer dan 1500 vierkante meter bedraagt 

De natuurlijke of rechtspersonen, die dit wensen, kunnen deze retributie voor het ganse maaiseizoen betalen in de volgende verhouding:

  • 124 euro per terrein als de oppervlakte van het af te maaien terrein niet meer dan 1500 vierkante meter bedraagt
  • 248 euro per terrein als de oppervlakte van het af te maaien terrein meer dan 1500 vierkante meter bedraagt.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die een aanvraag daartoe doet bij het gemeentebestuur. 

Artikel 4

De retributie dient voor het ganse maaiseizoen voor aanvang betaald te zijn. Indien de retributie forfaitair werd betaald, zal het gemeentebestuur eenmaal per week het terrein, waarvoor de retributie betaald is, afmaaien.
Bij maaien op afroep wordt de aanvraag ten laatste 3 werkdagen op voorhand gedaan. De retributie zal dan op jaarbasis worden doorgerekend op het einde van het maaiseizoen.

Artikel 5

In geval van openstaande rekeningen, kunnen er geen diensten meer geleverd worden door de gemeente.
    
 

Contact

Meldpunt Westerlo
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 40
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30