Retributie op gebruik Lokaal Dienstencentrum TerHarte 2020-2025

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 november 2020 en laatst aangepast door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 januari 2021.

Artikel 1

Met ingang van 1 december 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het verhuur van de zalen, op verschillende diensten en activiteiten.

Artikel 2

De retributies voor het verhuur van de zalen worden als volg vastgesteld.

Lokalen worden per dagdeel (= 4 uur) verhuurd. De tarieven worden afhankelijk van de huurder en het lokaal als volgt vastgesteld.

Voor diensten van het lokaal bestuur, adviesraden en partners in house

 • zaal Lavendel: gratis
 • zaal Klaproos: gratis
 • zaal 't Rietje: gratis
 • lokaal (kamer in hoogbouw): gratis
 • tentoonstelling in centrale gang: gratis

Voor bewoners assistentiewoningen en woonzorgcentrum

 • zaal Lavendel: 10 euro
 • zaal Klaproos: 10 euro
 • zaal 't Rietje: 10 euro, maar gratis tijdens openingsuren gratis
 • lokaal (kamer in hoogbouw): 1,50 euro
 • tentoonstelling in centrale gang: gratis

Voor verenigingen en scholen van Westerlo

 • zaal Lavendel: 15 euro
 • zaal Klaproos: 15 euro
 • zaal 't Rietje: 15 euro
 • lokaal (kamer in hoogbouw): 2 euro
 • tentoonstelling in centrale gang: gratis

Gemeentescholen zijn diensten van het lokaal bestuur en hebben de daarvoor geldende tarieven

Voor verenigingen van buiten Westerlo

 • zaal Lavendel: 30 euro
 • zaal Klaproos: 30 euro
 • zaal 't Rietje: 30 euro
 • lokaal (kamer in hoogbouw): 4 euro
 • tentoonstelling in centrale gang: gratis

De verhuring is enkel mogelijk na goedkeuring door het lokaal bestuur, zie huishoudelijk reglement

Privépersonen

 • zaal Lavendel: 50 euro
 • zaal Klaproos: 50 euro
 • zaal 't Rietje: 50 euro
 • lokaal (kamer in hoogbouw): 6 euro
 • tentoonstelling in centrale gang: gratis

Vast gebruikers (minimaal 20 reserveringen per jaar) krijgen een korting van 15 procent.

Indien de zaal niet netjes wordt achtergelaten, worden er kosten voor het poetsen aangerekend aan 25 euro per begonnen uur.

Artikel 3

De retributies voor de dranken worden als volgt vastgesteld.

Bij reservering van de zalen kunnen er thermossen koffie of thee besteld worden. Prijs voor één thermos (+/- 14 tassen) bedraagt 8 euro inclusief melk en suiker. Er is ook koffie voorzien aan de automaat aan 0,80 euro per tas.

Voor grote groepen vanaf 40 personen is de maximumprijs voor meer dan één thermos koffie vastgesteld op 24 euro met een maximum van 8 thermossen. De kostprijs van elke bijkomende thermos koffie bedraagt dan 5 euro.

Artikel 4

De retributies voor de verschillende diensten worden als volgt vastgesteld.

 • Hulpbehoevende senioren kunnen onder eigen begeleiding gebruik maken van het hoog-laagbad aan een prijs van 3 euro per beurt. Er zijn geen producten of handdoeken voorzien.
 • Personen met verminderde mobiliteit kunnen gebruik maken van de boodschappendienst aan 2 euro per supermarktbezoek. De organisatie van deze supermarkt bezoeken gebeurt door het ocmw op vastgestelde momenten en is niet mogelijk op aanvraag.
 • Maaltijden aan huis worden aangerekend als volgt. De prijs bedraagt 8,50 euro per maaltijd bij afname van 1 maaltijd en 8 euro per maaltijd bij afname van minimum 2 maaltijden op hetzelfde adres en dezelfde dag. Een wijziging in de toepassing van deze prijzen als gevolg van een veranderde gezinssamenstelling zal vanaf de 1ste van de er op volgende maand gelden voor de facturen van de maaltijden.
 • Niet ingeleverde of beschadigde schotels en kommen moeten worden vergoed à rato van 20 euro  voor een soepkom met deksel en 35 euro voor een drievaksschotel met deksel. 
 • Gebruik wasmachine assistentiewoningen
  • 1,50 euro per gebruik van was- of droogmachine. Exclusief gebruik door bewoners van de assistentiewoningen.
 • Minder mobiele centrale (MMC)
  Jaarlijks betalen van volgend lidgeld:
  • Vanaf 1 januari tot 30 juni:
   • 18 euro per koppel (één adres)
   • 12 euro voor alleenstaande
  • Vanaf 1 juli tot 31 december
   • 9 euro per koppel (één adres)
   • 6 euro voor alleenstaande

Overige kosten worden rechtstreeks met de chauffeur afgerekend. Klanten betalen 0,35 euro per gereden kilometer (vanaf thuisadres chauffeur) met een minimum van 3,50 euro.

 • Busvervoer CADO
  De kosten voor het busvervoer worden a rato van de prijzen van MMC gerekend: 0,35 euro per kilometer.
  De minimum wordt vastgesteld op 1,50 euro.
 • Dorpsrestaurant
  • Het tarief voor een driegangenmaaltijd in het dorpsrestaurant wordt vastgesteld op 8 euro. Wanneer blijkt uit een sociaal onderzoek dat er financiële moeilijkheden zijn kan er een tarief van 6 euro vastgesteld worden. Dit na goedkeuring door het BCSD.
  • Kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro per driegangenmaaltijd (3 euro sociaal tarief). 

Artikel 5

Bijna alle activiteiten zijn gratis of worden rechtstreeks afgerekend met de lesgevers. Voor enkele activiteiten wordt er een deelnameprijs gevraagd die tussen de 1 en 5,01 euro ligt.

Artikel 6

De hogervermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de factuur.

 

Contact

Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22
2260 Westerlo
België
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 16:00