Retributie op het aan huis hakselen van snoeihout 2020-2025

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2020. Voor meer info en reservaties kan je terecht op de webpagina hakselen aan huis.

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 16 december 2019 houdende het op verzoek aan huis hakselen van snoeihout voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ingetrokken.

Artikel 2

Met ingang van de publicatie op de gemeentelijke website en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie geheven op het aan huis hakselen van snoeihout op het grondgebied van de gemeente Westerlo.

Artikel 3

Hakselbeurten kunnen aangevraagd worden tussen 1 oktober en 30 april.

Artikel 4

Er mag maximaal 1 hakselbeurt per jaar aangevraagd worden per gezin.

Artikel 5

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 25 euro per kwart uur, te betalen per begonnen kwart uur.

Artikel 6

Vrijstelling van retributie wordt verleend voor 1 maal een half uur hakselen per aanslagjaar per gezin. Gezin wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling vervat in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 en de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister van 7 oktober 1992.

Artikel 7

Aanvragen worden niet gebundeld. Elk perceel vraagt zijn eigen hakselbeurt aan. Het hout is afkomstig uit de tuin van de aanvrager.

Artikel 8

Voor onbebouwde percelen met een geldige bouwvergunning kan de bouwheer 1 hakselbeurt per jaar aanvragen voor hout dat afkomstig is van het perceel.

Artikel 9

Het snoeihout dient aangeboden te worden:

  • vooraan aan de weg op het eigen perceel
  • langs de openbare weg
  • deftig gestapeld los of in bussels (niet aangeduwd)
  • met een maximale doorsnede van 15 centimeter
  • valt niet onder snoeihout: grassen, bamboe, slingerplanten, haagscheersel, stronken en wortels,...

Indien het te hakselen hout niet correct wordt aangeleverd, wordt er niet gehakseld en vervalt uw beurt.

Artikel 10

De retributie is verschuldigd door de persoon die de werken aanvraagt.

Artikel 11

De retributie moet cash betaald worden aan het gemeentepersoneel bij beëindiging van de werken tegen afgifte van een kwijtschrift.
 

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30