Retributie op het uitlenen van signalisatiemateriaal 2020-2025

Beschrijving

Het retributiereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2020 en gepubliceerd op deze website op 2 maart 2020.

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 16 december 2019 houdende het uitlenen van signalisatiemateriaal voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ingetrokken.

Artikel 2

Met ingang van de publicatie op de gemeentelijke website en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie geheven op de uitlening van signalisatiemateriaal.

Artikel 3

Het signalisatiemateriaal wordt enkel uitgeleend na het toekennen van een signalisatievergunning.

Artikel 4

De signalisatievergunning dient aangevraagd te worden bij de dienst mobiliteit.

Artikel 5

Het signalisatiemateriaal moet door de ontlener zelf worden afgehaald en teruggebracht naar het Technisch Centrum. Het gereserveerde materiaal kan afgehaald worden vanaf de dag vermeld op de signalisatievergunning. Het materiaal moet teruggebracht worden op de eerstvolgende werkdag na het beëindigen van de signalisatievergunning.

Openingsuren van maandag tot en met donderdag van 8 tot 16 uur  en op vrijdag van 8 tot 11.30 uur.

Artikel 6

Voor evenementen wordt het materiaal ter plaatse (aan de kant van de weg) gebracht en nadien terug opgehaald indien dit vermeld is in de signalisatievergunning. De organisatie moet het bij aanvang van de vergunning zelf plaatsen en na beëindigen van de vergunning terug aan de kant zetten.

Artikel 7

Het lenen van signalisatiemateriaal is gratis.

Artikel 8

Bij verlies of beschadiging van materialen, of het niet juist aanleveren van de geleende goederen zal steeds de geleden schade of het verlies worden teruggevorderd volgens volgende tarieven:

  • verkeersbord: 25 euro
  • paal voor verkeersbord: 15 euro
  • voet voor tijdelijke signalisatie: 15 euro
  • knipperlicht/dagslaper: 40 euro
  • nadar: 65 euro

Artikel 9

Indien  het geleende signalisatiemateriaal niet volgens afspraak teruggebracht wordt, zal een boete van 10 euro aangerekend worden per dag dat het later teruggebracht wordt.

Artikel 10

In geval van openstaande rekeningen, kunnen er geen diensten meer geleverd worden door de gemeente.

Contact

Mobiliteit
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 43
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak