Coronamaatregelen

Laatste update op vrijdag 3 december
Deze pagina is nog niet aangepast aan de maatregelen die op vrijdag 3 december werden aangekondigd door het overlegcomité, maar wel aan de maatregelen die op dezelfde dag werden aangekondigd en opgelegd door de gouverneur

De coronamaatregelen gelden (voorlopig) tot 28 januari 2022. Op 15 december evalueert het Overlegcomité de maatregelen. Voor meer info kan je ook terecht op www.info-coronavirus.be/nl.

pdf bestandPolitiebesluit gouverneur van 3 december 2021 (201 kB)

pdf bestandFAQ-lijst coronamaatregelen, versie 30 november 2021 (825 kB)

pdf bestandFAQ-lijst evenementen, versie 29 november 2021 (263 kB)

pdf bestandGids voor opening van de handel, versie 27 november 2021 (3.21 MB)

pdf bestandGids voor de horeca, versie 27 november 2021 (643 kB)

Samen de winter door!

 • Beperk je contacten
 • Hou afstand
 • Draag een mondmasker
 • Zorg voor goede ventilatie
 • Gebruik het Covid Safe Ticket waar dat verplicht is
 • Doe aan telewerk
 • Laat je vaccineren

Waar draag je een mondmasker?

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar

 • in voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen
 • in voor het publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • in besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en evenementensector
 • in gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter
 • op de plaatsen en in de inrichtingen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor het personeel, en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • voor de dienstverlener en de klant in de inrichtingen en op de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, dit wil zeggen wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen
 • tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen
 • op alle plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket

Het mondmasker mag afgezet worden om te eten en te drinken, en wanneer het dragen
ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten).

Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels
van social distancing na te leven, en dit vanaf 10 jaar.

Telethuiswerk

Telethuiswerk is verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen
bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de
aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Tot en met 19 december mag per persoon maximum één dag per week een terugkeermoment
worden georganiseerd. Per dag mag maximum 20 % van het personeel voor wie telethuiswerk
verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Vanaf 20 december mag per persoon maximum twee dagen per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag dan maximum 40 % van het personeel voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Horeca-activiteiten

 • Maximum 6 personen aan tafel
  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel toegestaan
 • De openingsuren zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur
 • Discotheken en dancings: verplichte sluiting

Winkels

 • Mondmaskers verplicht in de voor het publoek toegankelijke delen
 • Geen andere verplichtingen
 • Nachtwinkels gesloten om 23 uur

Ambulante handel en kermissen

Geen verplichtingen

Publieke evenementen (sport, cultuur,...)

 • Binnen
  maximum 3500 bezoekers, enkel zitplaatsen, CST en mondmasker verplicht (ook als men zit)
  bij horeca-activiteiten: maximum 6 aan tafel, tussen 5 en 23 uur
 • Buiten
  zittend en staand (maximum 100 personen)
  social distancing en afstand van 1,5 meter tussen gezelschappen
  bij horeca-activiteiten: maximum 6 aan tafel, tussen 5 en 23 uur
 • Sportwedstrijden binnen
  geen publiek toegelaten, uitgezonderd 2 per deelnemer onder 17 jaar

Private bijeenkomsten

Buiten toegelaten (met CST vanaf 100 personen), binnen verboden.

Wat mag wel binnen (zonder CST tot 50 personen, met CST vanaf 50 personen)?

 • private bijeenkomsten thuis en in kleine toeristische logies
  • met horeca-activiteiten: regels horeca en zelftesten aanbevolen
 • huwelijksfeesten
  • met maximum 6 aan tafel, tussen 5 en 23 uur, dansen met mondmasker kan.
 • koffietafels begrafenissen
  • met maximum 6 aan tafel
 • sportieve activiteiten

Luchtkwaliteit

Een CO2-meter is verplicht in gemeenschappelijke lokalen in

 • sportinrichtingen
 • fitnesscentra
 • de evenementensector
 • discotheken en dancings
 • eet- en drankgelegenheden van de horecasector
 • infrastructuur waar massa-evenementen plaatsvinden met meer dan 200 personen

De meter moet goed zichtbaar opgesteld staan. Vanaf een waarde van 900 ppm CO2 moet de uitbater een actieplan hebben dat is opgesteld op basis van een risicoanalyse.

Reizen

Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) wordt elektronisch aangeboden. De mogelijkheid om het PLF op papier in te vullen en op te sturen bestaat niet meer.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten