Heraanleg Gevaertlaan Heultje

 • 29 juni 2021

Stand van zaken op donderdag 13 januari

Ondertussen zijn we enkele maanden verder en zitten de werken in de Gevaertlaan nog steeds op schema.

Pidpa is op maandag 10 januari gestart met het plaatsen van de hoofdleiding van de waterleiding vanaf de kerk tot aan Duivengracht. Eind volgende week ligt deze hoofdleiding erin. De aannemer start op 24 januari met het aansluiten van de huisaansluitingen. Deze werken brengen een korte wateronderbreking met zich mee, maar de aannemer zal de bewoners hier vooraf van op de hoogte brengen. 

Op maandag 17 en dinsdag 18 januari herstelt onze aannemer het fietspad in de Gevaertlaan ter hoogte van de rotonde richting Heultje. Hij zorgt er voor een nieuwe straatgoot en stukje fietspad in beton. Als gevolg van deze werken is de afslag van de rotonde naar Heultje twee dagen niet bruikbaar voor autoverkeer. Zo kan de nieuwe verharding uitdrogen. Fietsers kunnen er wel nog altijd door langs het fietspad aan de overkant van de weg. Als je als bewoner met de auto naar je woning in de Gevaertlaan rijdt, moet je de omleiding via de Oude Zoerlebaan en de Kathovestraat volgen. De Gevaertlaan uitrijden naar de rotonde kan wel nog altijd.

OPGELET! Om het nieuw aangelegde beton van de rijbaan te beschermen wordt er deze winter niet gestrooid op het heraangelegde stuk aan de Gravin de Merodestraat-Heultjedorp en de Gevaertlaan. Gelieve hiermee rekening te houden en extra voorzichtig te zijn! 

Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40

Gevaertlaan 13 januari 1

Stand van zaken op maandag 20 december

De heraanleg van de Gevaertlaan, die startte in september, verloopt nog steeds op schema.

Pidpa heeft ondertussen de nieuwe hoofdleiding op het stuk tussen de Vlinderstraat en de Heidebloemstraat geplaatst. Er worden nog enkele proeven uitgevoerd om de kwaliteit van het water te controleren. Als deze proeven goedgekeurd zijn, start de aannemer met de huisaansluitingen op dit stuk. Hij verwittigt de bewoners wanneer er thv van hun woning gewerkt wordt.

Pidpa start nu aan de hoofdleiding vanaf Duivengracht tot de Vijverstraat. In de Kathovestraat zijn momenteel werken bezig aan de hoogspanning.
  
Vanaf woensdag 23 december tot en met vrijdag 7 januari liggen de werken stil wegens het bouwverlof. De droogzuiging wordt op 22 december stopgezet en enkele dagen voor de heropstart van de werken terug aangezet. Zo kunnen de bewoners de feestdagen vieren zonder geluidshinder van de generatoren.
We wensen iedereen fijne eindejaarsfeesten. Tot binnenkort!

OPGELET! Om het nieuw aangelegde beton van de rijbaan te beschermen wordt er deze winter niet gestrooid op het heraangelegde stuk aan de Gravin de Merodestraat-Heultjedorp en de Gevaertlaan. Gelieve hiermee rekening te houden en extra voorzichtig te zijn! 

Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40
Gevaertlaan 20 december 1


Stand van zaken op donderdag 9 december

De heraanleg van de Gevaertlaan, die startte in september, verloopt ondanks de slechte weersomstandigheden van de afgelopen week nog steeds volgens schema.

Pidpa is momenteel nieuwe waterleiding aan het plaatsen aan de zijde van het nieuwe fietspad vanaf de Vlinderstraat richting Zoerle-Parwijs. 
Vrijdag zou Pidpa nieuwe aansluitingen op de bestaande waterleiding maken, maar door de voorspelde slechte weersomstandigheden wordt dit uitgesteld. Deze werken vinden plaats van zodra het weer het toelaat en gaan gepaard met een korte onderbreking van de watertoevoer.  De bewoners zullen op de hoogte gebracht worden wanneer deze werken plaatsvinden.

OPGELET! Om het nieuw aangelegde beton van de rijbaan te beschermen wordt er deze winter niet gestrooid op het heraangelegde stuk aan de Gravin de Merodestraat-Heultjedorp en de Gevaertlaan. Gelieve hiermee rekening te houden en extra voorzichtig te zijn! 

Je afvalcontainer kan je zoals gewoonlijk voor je deur buiten zetten. Als de ophaaldienst het afval niet kan ophalen omwille van de werken zal de aannemer deze naar het verzamelpunt brengen. s’ Avonds kan je zelf je eigen container daar ophalen. 

Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40.
Gevaertlaan 9 december 1


Stand van zaken op donderdag 2 december

De heraanleg van de Gevaertlaan, die startte in september, verloopt nog steeds volgens schema. 

Hegrola is zo goed als klaar met de opbraak van het oude fietspad. Pidpa is ondertussen bezig met het plaatsen van de droogzuiging. Deze wordt vandaag opgestart en moet enkele dagen draaien. De generator van deze droogzuiging kan tijdelijk geluidshinder met zich meebrengen. 

Na de droogzuiging kan de firma Dierckx vermoedelijk volgende week starten met het vernieuwen van de waterleiding.

OPGELET! Om het nieuw aangelegde beton te beschermen wordt er deze winter niet gestrooid op het heraangelegde stuk aan de Gravin de Merodestraat-Heultjedorp en de Gevaertlaan. Gelieve hiermee rekening te houden en extra voorzichtig te zijn! 

Je afvalcontainer kan je zoals gewoonlijk voor je deur buiten zetten. Als de ophaaldienst het afval niet kan ophalen omwille van de werken zal de aannemer deze naar het verzamelpunt brengen. s’ Avonds kan je zelf je eigen container daar ophalen. 

Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40Gevaertlaan 2 december 1


Stand van zaken op donderdag 25 november

De heraanleg van de Gevaertlaan, die startte in september, verloopt nog steeds volgens schema. 

Deze week zullen alle opritten langs het nieuwe fietspad aangelegd zijn zodat het nieuwe fietspad volgende week opengesteld kan worden. Aansluitend start Hegrola met de opbraak van het oude fietspad aan de overkant. Tijdens het opbreken van dit fietspad, worden de opritten ter hoogte van de woningen voorzien van steenslag zodat deze bereikbaar zijn. 

Ook de werken van de nutsleidingen starten volgende week terug op. Vooraleer de nieuwe leidingen geplaatst kunnen worden, moeten er droogzuigwerken (bronbemaling) uitgevoerd worden. Deze werken kunnen tijdelijk voor geluidshinder zorgen.

OPGELET! Om het nieuw aangelegde beton te beschermen zal er deze winter niet gestrooid worden thv het heraangelegde stuk aan de Gravin de Merodestraat/Heultjedorp en de Gevaertlaan. Gelieve hiermee rekening te houden en extra voorzichtig te zijn! 

Je afvalcontainer kan je zoals gewoonlijk voor je deur buiten zetten. Als de ophaaldienst het afval niet kan ophalen omwille van de werken zal de aannemer deze naar het verzamelpunt brengen. s’ Avonds kan je zelf je eigen container daar ophalen. 
Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt.

Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40

Gevaertlaan 25 november 1

Stand van zaken op donderdag 18 november

De heraanleg van de Gevaertlaan, die startte in september, verloopt nog steeds volgens schema. Begin december kan er gestart worden met fase 3. 

Deze week is Hegrola de boordstenen en de fundering van het fietspad aan het plaatsen. Ook de riooldeksels worden opgehaald en op niveau gebracht. Ter hoogte van de kruispunten met de Molenstraat, Heidebloemstraat en Vlinderstraat zijn de klinkerwerken gestart. Deze zijstraten zullen, in de richting van de Gevaertlaan, 2 weken afgesloten zijn omwille van de uithardingstijd. 

Maandag en dinsdag wordt de onder- en toplaag asfalt aangebracht op het fietspad. Het fietspad wordt dan volledig afgewerkt. Woensdag wordt aansluitend, als het weer en de werfomstandigheden het toelaten, de toplaag van de rijbaan aangelegd. Rij in geen geval over de pas geasfalteerde rijbaan en fietspad. Geef het asfalt voldoende tijd om uit te harden zo ontstaat er geen schade aan de rijbaan, het fietspad, uw oprit of aan uw wagen. 

Tussen de grotere werken door worden vanaf heden de opritten van de woningen aan de zijde van het nieuwe fietspad stuk per stuk aangelegd. Nadat deze allemaal aangelegd zijn wordt het fietspad opengesteld. Dan start fase 3 van de werken met het opbreken van het oude fietspad aan de overzijde. Dit is vermoedelijk begin december.

Je afvalcontainer kan je zoals gewoonlijk voor je deur buiten zetten. Als de ophaaldienst het afval niet kan ophalen omwille van de werken zal de aannemer deze naar het verzamelpunt brengen. s’ Avonds kan je zelf je eigen container daar ophalen. 

Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40
Gevaertlaan 18 november 1


Stand van zaken op maandag 15 november

De heraanleg van de Gevaertlaan, die startte in september, verloopt nog steeds volgens schema.  Ondertussen is de onderlaag asfalt aangebracht en is Hegrola nu bezig met het aanleggen van de  fundering van het fietspad en het plaatsen van de boordstenen.

Rekeninghoudend met de weersomstandigheden worden volgende week zowel de onder- en toplaag van het fietspad alsook de rijbaan in asfalt gelegd. Tijdens het asfalteren is de rijbaan afgesloten waardoor je oprit enkele dagen niet bereikbaar is. 
De uitbraak van het fietspad aan de andere zijde start vermoedelijk begin december. Meer info volgt later. 


Je afvalcontainer kan je zoals gewoonlijk voor je deur buiten zetten. Als de ophaaldienst het afval niet kan ophalen omwille van de werken zal de aannemer deze naar het verzamelpunt brengen. s’ Avonds kan je zelf je eigen container daar ophalen. 


Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.


Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40

Gevaertlaan 15 november 1

Stand van zaken op vrijdag 5 november

De heraanleg van de Gevaertlaan in Heultje, die gestart is in september, komt in een nieuwe stroomversnelling. De fundering van de rijweg is klaar, het is tijd om te asfalteren. Dat gebeurt op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 november. De rijweg is die dagen VOLLEDIG afgesloten, ook voor bewoners. De asfalteringswerken starten aan de kant van de kerk.

Aannemer Hegrola legt maandag de eerste laag asfalt, met daarbovenop een kleeflaag. Rij in geen geval over die plakkerige kleeflaag! Dat beschadigt je banden, je voertuig en de weg waarover je verder rijdt. Dinsdag en woensdag wordt de tweede laag asfalt gelegd. Je restafvalcontainer kan je woensdag gewoon voor je deur buiten zetten: de ophaaldienst of de aannemer haalt de containers op. Vanaf donderdag kan je als bewoner terug naar je woning rijden. Op donderdag (Wapenstilstand) wordt er niet gewerkt.

De afwerking met de toplaag asfalt (ongeveer 4 centimeter) gebeurt pas in een latere fase. Als het weer het toelaat worden vanaf 20 november ook de onderlagen asfalt van het nieuwe fietspad in twee lagen aangelegd. Daarvoor volgt men dezelfde werkwijze en is het fietspad aan deze zijde enkele dagen niet toegankelijk.

Doorgaand verkeer blijft nog altijd niet mogelijk in de werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, met uitzondering van de dagen waarop geasfalteerd wordt. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. De Koekoekstraat is afgesloten. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug open voor gewoon autoverkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp.

Gevaertlaan op 3 november 2021 Gevaertlaan op 3 november 2021

Stand van zaken op donderdag 28 oktober

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met fase 2 van de geplande werken. De aannemer heeft de voorbije week de straatgoten geplaatst en is momenteel bezig met het plaatsen van de boordstenen van het fietspad aan één zijde van de weg. 

De werken zitten nog steeds op schema waardoor de aannemer op 4 november start met de voorbereiding voor de asfalteringswerken.  Op 8 november start hij met het plaatsen van de onderlaag asfalt in de weg en het fietspad aan één zijde. Deze werken duren vermoedelijk 3 werkdagen (afhankelijke van het weer). Daarna zullen de opritten weer toegankelijk zijn. 

Zoals afgesproken tijdens de bewonersvergadering kan/mag er geparkeerd worden op de berm in de zijstraten. Bijkomend mogen bewoners van de Gevaertlaan hun auto vanaf de Kathovestraat tot aan huisnummer 102 parkeren aan één zijde van de weg en op het asfalt zodat de doorgang voor werfverkeer open blijft.  
  
Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De Koekoekstraat is afgesloten met betonblokken en niet meer bereikbaar via de Gevaertlaan, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug opengesteld voor verkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp, uitgezonderd +3,5 ton. 

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40

Gevaertlaan 28 oktober 1

Stand van zaken op donderdag 21 oktober

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met fase 2 van de geplande werken. De aannemer heeft de fundering van de rijweg en het fietspad aan één kant geplaatst. 

Ondanks de slechte weersomstandigheden zitten de werken nog steeds op schema waardoor de aannemer op 19 oktober kon starten met het plaatsen van de straatgoten. Deze straatgoten van glijbeton worden in één stuk geplaatst langs de beide kanten van de weg. Omdat de glijbeton 3 weken moet uitharden, kunnen de bewoners tijdens die periode niet op hun oprit. Na het uitharden van de beton worden de boordstenen van het fietspad geplaatst. Het plaatsen van die boordstenen gebeurt stuk per stuk waarbij de oprit van de woning terug voor een korte periode niet toegankelijk is. 

Zoals afgesproken tijdens de bewonersvergadering kan/mag er geparkeerd worden op de berm in de zijstraten. Bijkomend mogen bewoners van de Gevaertlaan hun auto vanaf de Kathovestraat tot aan huisnummer 102 parkeren aan één zijde van de weg en op het asfalt zodat de doorgang voor werfverkeer open blijft.  
  
Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De Koekoekstraat is afgesloten met betonblokken en niet meer bereikbaar via de Gevaertlaan, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug opengesteld voor verkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp, uitgezonderd +3,5 ton. 

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40
werken Gevaertlaan 21 oktober 1


Stand van zaken op donderdag 14 oktober

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met fase 2 van de geplande werken. De aannemer heeft de voorbije week de kolken naast de rijweg geplaatst en is momenteel bezig met het plaatsen van de fundering van de rijweg en het fietspad aan één kant. Ondanks de slechte weersomstandigheden zitten de werken nog steeds op schema.

Vanaf 19 oktober start de aannemer met het plaatsen van de straatgoten. Deze straatgoten van glijbeton worden in één stuk geplaatst langs de beide kanten van de weg. Omdat de glijbeton 3 weken moet uitharden, kunnen de bewoners tijdens die periode niet op hun oprit. Na het uitharden van de beton worden de boordstenen van het fietspad geplaatst. Het plaatsen van die boordstenen gebeurt stuk per stuk waarbij de oprit van de woning terug voor een korte periode niet toegankelijk is. Zoals afgesproken tijdens de bewonersvergadering kan/mag er geparkeerd worden op de berm in de zijstraten.

Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De Koekoekstraat is afgesloten met betonblokken en niet meer bereikbaar via de Gevaertlaan, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug opengesteld voor verkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp, uitgezonderd +3,5 ton.

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40

Gevaertlaan 14 oktober 1

Stand van zaken op donderdag 7 oktober

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met fase 2 van de geplande werken. De aannemer is momenteel de onderfundering en kolken verder aan het plaatsen. Vanaf 20 oktober worden de straatgoten aangelegd in glijbeton. Dit brengt tijdelijk ernstige hinder met zich mee. In de loop van volgende week worden de verkeersborden geplaatst ter hoogte van het kruispunt aan de kerk.  

Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De Koekoekstraat is afgesloten met betonblokken en niet meer bereikbaar via de Gevaertlaan, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug opengesteld voor verkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp, uitgezonderd +3,5 ton. 
 
Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40.


Gevaertlaan 7 oktober


Stand van zaken op donderdag 30 september

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met fase 2 van de geplande werken. Ondertussen is het uitbreken van de weg volledig uitgevoerd en is de aannemer gestart met het uitgraven en het plaatsen van de onderfundering en de kolken. Vermoedelijk wordt er vanaf 20 oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden) gestart met het plaatsen van de boordstenen. 

Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De Koekoekstraat is afgesloten met betonblokken en niet meer bereikbaar via de Gevaertlaan, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan of via Stippelberg. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug opengesteld voor verkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp, uitgezonderd +3,5 ton. 
 
Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40.


Gevaertlaan 30 september 1


Stand van zaken op vrijdag 24 september

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met het opbreken van de rijbaan. De werken vorderen zoals voorzien op de planning. Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.
Vermoedelijk begint de aannemer vanaf 20 oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden) met het plaatsen van de boordstenen. Dit brengt ernstige hinder mee voor de bewoners. 

LET OP! De Koekoekstraat is afgesloten met betonblokken en is niet meer bereikbaar via de Gevaertlaan, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer moet de wegomleiding volgen via de Oude Zoerlebaan, ook de straat Stippelberg is terug open voor doorgaand verkeer. Het kruispunt aan de kerk is afgewerkt en al enkele weken terug opengesteld voor verkeer tussen Hoog Heultje en Heultjedorp, uitgezonderd +3,5 ton. 

Meer info op www.westerlo.be, meldpunt@westerlo.be of via 014 53 92 40.


Aangepast plan fase 2


Stand van zaken op donderdag 16 september

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met het opbreken van de rijbaan en zijn reeds gevorderd tot aan het kruispunt met de Heidebloemstraat. Dit gebeurt steeds stukje per stukje zodat de hinder voor de bewoners van de straat beperkt is. De opritten van de bewoners worden zo veel als mogelijk toegankelijk gemaakt. Bij bepaalde werkzaamheden zal dit niet altijd mogelijk zijn. De boordstenen ter hoogte van de fietsoversteek in de Gravin de Merodestraat worden deze week verlaagd.

Pidpa is vanaf de Vlinderstraat tot Heultjedorp de volgende weken nog aan het werk met de laatste doorverbindingen en huisaansluitingen. Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.

werken Gevaertlaan 16 september 2

Stand van zaken op donderdag 9 september

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje en de Gevaertlaan waarbij de rijbaan en fietspaden heraangelegd worden. Hegrola is momenteel de uitrit van de parking ter hoogte van de vernieuwde bushalte nog aan het afwerken en de werken aan de nutsleidingen vanuit Zoerle-Parwijs tot aan de Vlinderstraat zijn ook zo goed als afgewerkt. Als de kermis weg is op de parking verlaagt de aannemer in de tweede deel van volgende week de boordstenen ter hoogte van de fietsoversteek. 

Op maandag 13 september start fase 2 waarbij de aannemer de Gevaertlaan begint uit te breken vanuit Zoerle-Parwijs in de richting van Heultje. Hierdoor is doorgaand verkeer niet meer mogelijk. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Elk dag wordt er een stukje opgebroken waarbij aansluitend de grondwerken worden uitgevoerd en de onderfundering wordt gelegd zodat de hinder beperkt blijft voor de inwoners van de straat.

Betreffende de afvalophaling kunnen inwoners die ter hoogte van de werken wonen ’s morgens hun afvalbakken buiten aan hun woning plaatsen waar de aannemer ze ophaalt en naar het dichtstbijzijnde kruispunt brengt. ’s Avonds kunnen de bakken daar terug opgehaald worden

Gevaertlaan 9 september 2

Stand van zaken op donderdag 2 september

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje waarbij het kruispunt en de fietspaden heraangelegd worden. Deze werken zijn op schema afgerond waardoor het kruispunt terug opengesteld is voor verkeer minder dan 3,5 ton. De aannemer gaat de boordstenen ter hoogte van de fietsoversteek aan de Gravin de Merodestraat reeds verlagen zodat het oversteken met de fiets gemakkelijker en veiliger wordt. Ook is hij in de Gevaertlaan thv de parking van de school de inrit en het nieuwe perron voor de bushalte aan het aanleggen. Pidpa werkt momenteel verder aan de nutsleidingen in de Gevaertlaan. Als alles volgens plan loopt start op 13 september fase 2 van de werken. 

De kermis vindt, onder voorbehoud, gewoon plaats van zondag 12 tot dinsdag 14 september. Deze zal niet op de hoofdas in Heultjedorp geplaatst worden. Er wordt bekeken of het mogelijk is om deze op het dorpsplein te plaatsen. 

Gevaertlaan 2 september 26

Stand van zaken op donderdag 26 augustus

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje waarbij het kruispunt en de fietspaden heraangelegd worden. Deze werken zitten nog steeds op schema. De aanleg van de betonstraatstenen is zo goed als afgerond. De boordstenen worden geplaatst, de bermen worden aangevuld met teelaarde en het aanbrengen van asfalt is voorzien op vrijdag 27 augustus. Fluvius plaatst de verlichtingspalen op 30 en 31 augustus. Hierbij loopt fase 1 stilaan ten einde en wordt het kruispunt volgens schema opengesteld voor -3,5 ton waardoor doorgang terug mogelijk is. 

De werken voor de effectieve aanleg van het fietspad en de heraanleg van de weg in de Gevaertlaan starten ten vroegste half september na goedkeuring van de waterstalen en overkoppelingen door Pidpa. Momenteel is Pidpa de waterleiding aan het afwerken waarna de nodige testen nog moeten gebeuren. Hierdoor worden de werken aan de rijbaan en het fietspad even stopgezet. Deze korte onderbreking van de werken is voorzien in de planning en is de normale gang van zaken bij het aanleggen van nieuwe waterleiding.

Gevaertlaan 26 augustus 3

Stand van zaken op donderdag 19 augustus

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje waarbij de fietspaden en de rijweg in de bocht naar de Gravin de Merodestraat heraangelegd worden. Deze werken zitten goed op schema. De laatste boordstenen worden deze week nog geplaatst, de fundering van het kruispunt wordt verder afgewerkt en aansluitend wordt het kruispunt dichtgelegd met klinkers. Ook de werken aan de fietspaden in Heultjedorp vorderen goed. Zo wordt de onderfundering en fundering gelegd waarna de onderlaag van het asfalt aangebracht kan worden. Pidpa is ondertussen gestart met de leidingen onder het fietspad aan de zuidkant van de Gevaertlaan. 

Eind augustus start Fluvius met het terugplaatsen van de verlichtingspalen waardoor het kruispunt begin september terug bereikbaar is.

Gevaertlaan 18 augustus 


Op maandag 2 augustus is aannemer Hegrola gestart met de heraanleg van de rijweg en de fietspaden van de Gevaertlaan in Heultje. Eerst komen de bocht naar de Gravin de Merodestraat en het kruispunt aan de kerk in het centrum van het dorp aan de beurt. Zo is de aannemer daar zo goed als klaar tegen de start van het nieuwe schooljaar begin september.

De projectzone in de Gevaertlaan zelf loopt van de kerk tot het begin van de bebouwing ter hoogte van nummer 102 en 109. De rijweg krijgt een betere asfaltverharding. De klinkers van de fietspaden worden vervangen door asfalt. De werkzaamheden duren tot eind maart. Ook nutsmaatschappijen zoals Pidpa en Fluvius vernieuwen een deel van hun infrastructuur.

Op een dorpsvergadering in oktober 2019 kwam het plan voor de heraanleg een eerste keer ter sprake. Eerdere herstellingen van de door vrachtwagens kapot gereden rijweg brachten geen verbetering en ook de fietspaden en de schoolomgeving waren aan vernieuwing toe. De heraanleg kost bijna 1,1 miljoen euro, er zijn de komende jaren nog een aantal wegwerkzaamheden in Heultje gepland.

Gevaertlaan plannen Heultje

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen voor verkeer van en naar Heultje en ook grotere omleidingen voor vrachtverkeer en doorgaand verkeer. Voor fietsers blijft er altijd een van de twee fietspaden open in beide richtingen.

Handelszaken in de betrokken werkzone komen mogelijk in aanmerking voor een hinderpremie van de Vlaamse overheid. Ze krijgen automatisch een brief hierover. Meer info op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-...

 

Alle data hieronder zijn onder voorbehoud: het weer en omstandigheden op de werf kunnen ervoor zorgen dat de planning nog aangepast moet worden.

Fase 1 van 2 augustus tot 3 september 2021 - afgelopen

 • Heraanleg zone dorpsplein
 • Verwijdering beplanting en bomen tussen kerk en einde bebouwing richting Zoerle-Parwijs
 • In de week van 2 augustus worden de verlichtingspalen in de werkzone weggenomen.
 • Start heraanleg fietspad aan zijde oneven nummers (kant Komfoor, Vlinderstraat en Molenstraat)
heraanleg Gevaertlaan fase 1_aangepast

 

Fase 2 van 13 september tot 23 november 2021 - bezig

 • Heraanleg rijweg
 • Heraanleg fietspad aan zijde oneven nummers (kant Komfoor, Vlinderstraat en Molenstraat)

 

Heraanleg Gevaertlaan fase 2

Fase 3 van 24 november 2021 tot 21 februari 2022 - gepland

 • Heraanleg fietspad aan zijde even nummers (kant kerk, Pastoor Binckstraat, artsenpraktijk, Duivengracht, Vijverstraat en Heidebloemstraat)
Heraanleg Gevaertlaan fase 2

Daarnaast is er ook een wegomlegging voor doorgaand verkeer en vrachtwagens in 1 richting rond Heultje

 • van rotonde Zoerle-Parwijs via N152 naar rotonde Snepkens Herselt
 • van rotonde Snepkens Herselt via N15 naar centrum Westmeerbeek.
 • van centrum Westmeerbeek via Netestraat, Hoog Heultje, Hulshoutsesteenweg en Grote Baan naar Hulshout
 • van Hulshout via Vaartstraat, Zuidgoordijkstraat en Nijverheidsstraat naar Industrieweg Heultje
 • van Industrieweg via Kathovestraat en Gevaertlaan naar rotonde Zoerle-Parwijs

Infovergadering voor omwonenden op donderdag 8 juli

Op donderdag 8 juli was er in de kerk een infovergadering over de heraanleg van de straat. Daarop waren een dertigtal buurtbewoners aanwezig. De presentatie van die infoavond vind je hieronder.

pdf bestandPresentatie infovergadering Gevaertlaan 8 juli 2021.pdf (5.27 MB)

 

Contact

Meldpunt Westerlo
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 40
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30