Minister weigert vergunning windmolenpark Hulshout-Heultje

  • 11 december 2020

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de aanvraag van Luminus om een windmolenpark met 5 zeer hoge windmolens te bouwen op de grens van Hulshout en Heultje (Westerlo) geweigerd.
 
Eind 2019 schreef het college van burgemeester en schepenen van Westerlo een conceptnota over hernieuwbare energie. Daarin staat dat de gemeente blijft inzetten op ecologische energiewinning, maar tegelijkertijd ook op leefbaarheid. Dicht bij de woonkernen zorgen windmolens voor te veel problemen en hinder. Dit toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe projecten, en in het bijzonder windmolenparken, werd op 25 mei unaniem goedgekeurd door de hele gemeenteraad.
 
Tijdens het openbaar onderzoek naar de aanvraag van Luminus om een windmolenpark met 5 zeer hoge windmolens te bouwen op de grens van Hulshout en Heultje (Westerlo) waren ook uit de buurt heel wat bezwaren tegen het project te horen. Naast de negatieve impact op het leefmilieu (geluid, slagschaduw en visuele hinder) werd onder andere ook aangehaald dat de windmolens te dicht bij de woonkern van Heultje zouden komen en dat de veiligheidsrisico’s voor het nabijgelegen SEVESO-bedrijf onderschat werden.
 
De gemeente is verheugd om vast te stellen dat de minister de opmerkingen van de buurtbewoners, het actiecomité tegen de windturbines, het college van burgemeester en de voltallige gemeenteraad van Westerlo heeft gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen durft erop te rekenen dat Luminus zich neerlegt bij de beslissing van de minister.
 
De beslissing van minister Demir en de conceptnota hernieuwbare energie van de Westelse gemeenteraad vindt u hieronder.

pdf bestandBeslissing minister Demir over windmolenpark Hulshout-Heultje (421 kB)

pdf bestandConceptnota herbruikbare energie Westerlo (58 kB)