Ophokplicht voor pluimvee

  • 24 november 2021

In heel het land geldt een ophokplicht voor pluimvee nadat half november op meerdere plaatsen in ons land vogelgriep is vastgesteld bij wilde vogels. De maatregelen gelden voorlopig voor onbepaalde duur.

Vogelgriep is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor pluimvee. Het virus wordt gemakkelijk overgedragen door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen. De voorzorgsmaatregelen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid FAVV dienen om je dieren te beschermen. Er is geen risico voor de menselijke consumptie van pluimveevlees en eieren.

Voorzorgsmaatregelen voor professionele houders en hobbyhouders van pluimvee en andere vogels

  • Hok je pluimvee op
    Sluit je dieren op in hun hok of in een gebouw. Je kan dieren buiten laten als hun terrein langs de zijkanten en langs boven met gaas of netten afgesloten is van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen niet groter dan 10 centimeter zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet door kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt aangeraden.
    Loopvogels en andere vogels zoals sportduiven, roofvogels en siervogels moeten voorlopig niet afgeschermd worden.
  • Voeder en drenk vogels binnen of onder netten
    Geef geen drinkwater aan je vogels dat afkomstig is van regenwater of oppervlaktewater waar wilde vogels toegang tot hebben.

Onder hobbyhouders verstaat men gezinnen die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.

Meld dode vogels aan het FAVV

Wanneer je een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.

Als je tijdens een wandeling of in je buurt een dode of zieke vogel vindt, raak deze dan niet aan maar meld het aan het FAVV via het gratis nummer 0800 99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht, op deze manier help je nieuwe uitbraken van het vogelgriepvirus te voorkomen en bescherm je je eigen pluimvee.

Meer info op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep.