Hoeve Balebossen

Balebossen 16 Heultje
beschermd als monument sinds 1981

De langgerekte en witgeschilderde hoeve Balebossen in Heultje is sinds 1981 beschermd als monument. De hoeve is in priv├ębezit.

Hoeve Balebossen