Publieke bevraging over kerncentrales Doel 1 en 2

  • 22 april 2021

België telt 7 kerncentrales (4 in Doel en 3 in Tihange). Samen zorgen ze voor ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie.

In 2003 is besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het was de bedoeling om de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 al in 2015 te desactiveren. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, is die deactivatie echter uitgesteld tot 2025. Het Grondwettelijk Hof vindt echter dat die laatste beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de tien bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling met bijhorende publieke raadpleging.

Tot 15 juni kan je de publieksbevraging hierover online invullen op https://publieksbevraging.typeform.com/to/oT48oWwF. Je opmerkingen zijn ook welkom per post aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Dienst Publieke Consultatie Doel 1 en 2, Albert II-laan 16,1000 Brussel. Meer info over het milieueffectrapport, een niet-technische samenvatting en alle relevante documenten vind je op https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2. Na de publieke raadpleging en de andere raadplegingen wordt een wetsontwerp bij het parlement ingediend.