Stoepen Trienenkant

  • 18 juli 2022

De stoepen en groenbermen in de wijk Trienenkant tussen Oevel en Tongerlo worden verder vernieuwd. Dat gebeurt straat per straat. Op 1 oktober 2020 was er een buurtvergadering waarin het project uitgelegd werd.

Wijk Trienenkant

Trienenkant is de grootste wijk van Westerlo met 15 straten en 344 huizen. De wijk werd aangelegd in de jaren 70, 80 en 90. Voldoende brede, goed begaanbare stoepen, zonder hindernissen, zijn belangrijk in een wijk waarin de gemiddelde leeftijd van de bewoners stilaan hoger en hoger wordt. Overhangende hagen worden daarbij als storend ervaren.

Vernieuwing stoepen

De gemeente wil de stoepen in heel de wijk vernieuwen. Waar nodig worden de struiken en bomen in de straatbermen aangevuld, vernieuwd of vervangen. Opritten naar woningen worden vernieuwd als ze in slechte staat zijn. Aan zelf aangelegde opritten op het openbaar domein wordt niet geraakt (als er geen vraag naar is).

Fasering heraanleg stoepen

De heraanleg van de stoepen in Trienenkant betekent heel wat werk. De aannemers werkt daarom in fasen.

  • Fase 1 door aannemer Hegrola van 16 november 2020 tot 31 maart 2021
    Kallist Fimmerslaan, Prelaat Nootslaan, Bisschop Vanuytvenlaan, Franz Scheerlaan, Trienenkantlaan, Crilsplein en deel Prior Backxlaan
  • Fase 2 door aannemer Leo Gys van 26 juli tot 26 november 2021
    Prior Backxlaan (van nr. 32 tot 53), Prelaat Geertslaan, Prelaat Hamuslaan, Prelaat Tsgrootenlaan, Prelaat Streyterslaan, Prelaat Mudsaertslaan
  • Fase 3 door aannemer Hegrola van 1 augustus tot 16 september 2022
    Prelaat Stalpaertslaan, Prelaat Verbraekenlaan en Prelaat Van der Achterlaan

Per straat is ongeveer 3 weken werk nodig. De heraanleg van de groenstroken gebeurt niet gelijktijdig.

Opritten en groenstroken

Bij een aantal woningen is in de loop der jaren de eigen oprit doorgetrokken tot aan de straatkant, voorbij de eigendomsgrens. Dat is niet de bedoeling, maar de opritten die zo aangelegd zijn, kunnen zo blijven liggen. In dat geval staan de eigenaars wel zelf in voor het onderhoud ervan.

Opritten mogen maximaal 7 meter breed zijn. Het is daarom nodig dat een aantal opritten versmald worden. Ook de groenstroken met struiken en bomen tussen de rijweg en de stoep zijn op verschillende plaatsen in meerdere straten aan vernieuwing toe.

Om de stoepen te kunnen heraanleggen is het nodig dat alle privéhagen en -struiken die over de stoep groeien ingekort zijn. We verwachten daarom dat men de volledige stoep voor de eigen woning tijdig opnieuw vrijmaakt. Drie weken voor de start van de werken komt de aannemer een eerste keer langs. Als de haag of struiken nog niet gesnoeid of verwijderd is, steekt er een briefje in de brievenbus met het vriendelijk verzoek om daar nog voor te zorgen. Het snoeien van hagen in deze tijd van het jaar is perfect mogelijk. Normaal gezien herstellen hagen zich goed van zo'n snoeibeurt.

Iedereen heeft ook een formulier in de bus gekregen met vragen over de oprit. Indien we geen antwoord ontvangen, neemt de gemeente een beslissing over het al dan niet heraanleggen van uw oprit.

Samen met de aannemer rekenen we op een vlot verloop van de werkzaamheden, niet gehinderd door slechte weersomstandigheden of coronamaatregelen. We rekenen op de medewerking van de wijk om de stoepen vrij te maken. We proberen de hinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Fiberklaar

In de tweede helft van 2021 liet Fiberklaar weten dat ze een glasvezelnetwerk willen aanleggen in Voortkapel, Oevel en Tongerlo, en dus ook in Trienenkant. In fase 3 van de vernieuwing van de stoepen van Trienenkant wordt daarmee rekening gehouden. De aannemer van Fiberklaar legt een wachtbuis voor het glasvezelnetwerk, daarna worden de stoepen pas heraangelegd. Bij de start van fase 1 en 2 waren deze plannen nog niet gekend. Er wordt nog naar een oplossing gezocht voor de verdere uitbreiding van het netwerk in Trienenkant.