Landbouwcommissie vaststelling schade teelten

Beschrijving

Wateroverlast, vorst, droogte en andere natuurelementen kunnen voor schade aan landbouwteelten zorgen. Heb je schade aan je gewassen? Laat dan de landbouwcommissie of de commissie voor schade aan teelten bijeenroepen. Dat doe je bij de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn. Het proces-verbaal van die schadevaststelling kan je gebruiken om fiscale redenen, maar ook als bewijsstuk in het geval dat de uitzonderlijke weersomstandigheden ook als ramp erkend worden.

Procedure

Zodra een landbouwer of een landbouwvereniging vraagt om de landbouwcommissie samen te roepen, stuurt de gemeente een brief of een e-mail naar alle Westelse landbouwbedrijven en alle gekende landbouwers met gronden in Westerlo. Daarin vraagt ze om tegen een bepaalde datum je schade aan te geven zodat de landbouwcommissie een eerste rondgang kan doen. Normaal gezien zijn er twee vaststellingen nodig om de schade vast te stellen:

Eerste vaststelling

Gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade. Er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt. Indien mogelijk wordt al vastgesteld hoeveel schade er vermoedelijk is.

Tweede vaststelling

Gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten. Er wordt een proces-verbaal van tweede vaststelling opgemaakt. Er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen. De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Belang van de vaststellingen

De vaststelling van schade kan van belang zijn in volgende gevallen:

  • als bewijsstuk voor vermindering onroerende voorheffing
  • als voorstel voor tussenkomst van het rampenfonds
  • voor de toekenning van uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij Europese premies

Contact

Lokale economie en landbouw
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 41
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
Warning 13 mei gesloten
Warning 14 mei gesloten