Westerlo ondertekent SAVE-charter vzw Ouders van Verongelukte Kinderen

 • 15 september 2020

Op maandag 14 september ondertekenden burgemeester Guy Van Hirtum en schepen van mobiliteit Kristof Welters het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

Ouders van Verongelukte Kinderen vzw is een organisatie van en voor families die een kind, broer of zus verloren hebben in het verkeer. De organisatie strijdt tegen verkeersonveiligheid, in het bijzonder waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer.

Westerlo neemt deel aan een coachingtraject Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De gemeente krijgt daarbij begeleiding van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. In het traject wordt onder andere een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt.

Zo is Westerlo dit jaar aan de slag om de verkeersveiligheid op de grote fietsassen in de gemeente te verhogen. Ook worden de gevaarlijke punten voor de zwakke weggebruiker in kaart gebracht. Dat gebeurt met participatie van kinderen, jongeren en werknemers zelf. Daarnaast neemt de gemeente deel aan projecten zoals Route2School en Bike2School (in samenwerking met IOK), zorgt ze voor burgerparticipatie bij de vernieuwing van het snelheidsplan en zijn er tientallen snelheidsinformatieborden geplaatst. De gemeente kan rekenen op Vlaamse subsidies voor veilige schoolomgevingen. Daarmee zijn de voorbije weken informatieve grondschilderingen in de buurt van scholen aangebracht.

SAVE-charter Steden & Gemeenten

Wij verklaren dat onze gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen:

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

 • Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.
 • Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.
 • Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken.

2. De implementatie van het STOP-principe.

 • Bij alle infrastructuurwerken.
 • Bij elke mobiliteitsbeslissing.
 • In het beleid van de gemeente.

3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.

 • Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
 • Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
 • Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.

4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.

 • Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.
 • Permanent communiceren over het waarom van deze acties.
 • De strijd aangaan met weekendongevallen.

5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.

 • Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.
 • De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe.
 • Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.

6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.

 • Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.
 • Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.
 • Een actief communicatiebeleid voeren.

7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

 • Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.
 • Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.
 • De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.