Wijk-werken doet aan een-op-eenbegeleiding van werkzoekenden

  • 26 april 2021

Bij wijk-werken zetten we in onze regio (Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo) in de komende periode stevig in op de één-op-éénbegeleiding van werkzoekenden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo is er meer aandacht voor competentieversterking, attitudevorming en het wegwerken van drempels. Via het ESF-project 'Competentieversterkende ondersteuning binnen wijk-werken' krijgt de Interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen daar financiële steun voor van de Europese Unie. Het project is gestart op 1 december 2020 en loopt nog tot 31 december 2022.

Eén-op-éénbegeleiding

De begeleiders gaan mee op stap met de wijk-werker. Ze doen dat bij het traject binnen het wijk-werken: opstart, werkbezoeken en individuele gesprekken, maar ook bij andere levensdomeinen zoals kennismaking met de kinderopvang, vragen over huisvestiging, vrijetijdsaanbod binnen de regio en het bekijken van opleidingsmogelijkheden. Door in te zetten op een integrale begeleiding wil men elke deelnemer versterken. Dat zorgt ervoor dat wijk-werken als een volwaardig voortraject beschouwd kan worden en dat men aansluitend een traject op maat van elke deelnemer kan uitwerken. Het biedt wijk-werkers de mogelijkheid om binnen wijk-werken meer succesverhalen te realiseren en om de doorstroomkansen naar de arbeidsmarkt te verhogen.

Maandelijkse vormingsmomenten

Naast intensieve begeleiding en ondersteuning zijn er maandelijks gemeenschappelijke vormingsmomenten, aangepast en op maat van de wijk-werkers. Tijdens die vormingsmomenten is er aandacht voor arbeidsmarktgerelateerde thema’s en voor het versterken van sociale vaardigheden. De vormingsmomenten vinden plaats op verschillende plaatsen in de regio. Zo is het voor elke wijk-werker haalbaar om hieraan deel te nemen.

Projectmedewerkers zorgen voor outreachende acties om via lokale partnerschappen de doelgroep te bereiken, lokale besturen zorgen voor de bekendmaking van het wijk-werken.

Voor wie?

Voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die nog niet klaar zijn om tewerkgesteld te worden of om in te stappen in een tewerkstellings- of activeringstraject, maar voor wie activering wel een mogelijkheid is, mits een voortraject. Dit zowel voor leefloon- als voor uitkeringsgerechtigden.

Wat is wijk-werken?

Meer info op de website van VDAB

ESF-logo