Reclame voor je activiteiten

Klik hier om je activiteit toe te voegen

Als vereniging kan je via UiT in Vlaanderen en de communicatiekanalen van de gemeente gratis reclame maken voor activiteiten die in Westerlo plaatsvinden. Klik daarvoor op de afbeelding van de UiTdatabank hierboven. Je wordt naar de website www.uitdatabank.be geleid.

Nadat je een login heb aangemaakt kan je je activiteiten ingeven en eventueel verbeteren. Luk het niet van de eerste keer? Neem dan contact op met de communicatiedienst. We helpen je graag verder met het ingeven van je activiteiten.

Je aankondiging wordt onmiddellijk in de agenda geplaatst. Ze komt in Westel Info van de maand waarin de activiteit plaatsvindt en een tweetal weken op voorhand op het digitaal infobord van het dorp waar het plaatsvindt.

Wekelijks weerkerende activiteiten en activiteiten die maandenlang plaatsvinden, worden automatisch achteraan in de agenda op de website geplaatst. Ze komen ook niet in de agenda in Westel Info en ook niet op de digitale infoborden. Organiseer je een kortlopende cursus (bijvoorbeeld 4 weken), dan vermelden we eenmalig de startdatum van de cursus.

Dien je aankondigingen op tijd in. Als je zeker wil zijn dat je activiteit in de agenda van Westel Info staat, betekent dit dat je moet indienen voor de vijfde dag van de maand voor de maand waarin de activiteit plaatsvindt (vb. 5 maart voor een activiteit in april).

Contact

Communicatie
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30